Fler-armad precisionsborrning genom Färöarnas bergsmiljö. Förhållandena skiftar snabbt och ställer stora krav på erfarenhet och kunskap om de geologiska förutsättningarna. Foto NCC

Ungefär mitt emellan Danmark och Island ligger ögruppen Färöarna som består av 18 öar med en sammanlagd yta mindre än halva Gotland. Små öar med höga, branta berg mellan samhällen vid kusterna, gör det både svårt och dyrt att skapa ett tätt vägnät som i Danmark och Sverige. Nu bygger Färöarnas landsstyre under havsbotten det största infrastrukturprojekt i landets historia för att förbättra kommunikation för allmänheten och näringslivet (se video under artikel).

På Färöarna är man aldrig längre bort från havet än fem kilometer. Trots att ytan på Färöarna inte är stor, är kustlinjen hela 1 117 km lång. Den förhållandevis lilla markytan är fördelad på 18 öar, elva holmar och däremellan många fjordar.
Man förstår att geografin skapar transport- och kommunikationsproblem för den 50 000 stora befolkningen. Vägnätet är dock i ständig utveckling för att göra vägnätet säkrare och krympa res- och transporttider på och mellan öarna.

Inte bara vägnätet är under ständig utveckling. Det färöiska språket förnyas och utvecklas kontinuerligt, och det är flera olika skäl till att nya ord blir införlivade med det aktiva ordförrådet. Ett nytt färöiskt ord kan lättast accepteras om det lanseras samtidigt med begreppet och där är arbetet med att göra tunnlar är ett bra exempel.

När man på 60-talet började spränga tunnlar på Färöarna blev beteckningen för tunnel aktuell. Språkrådet tog tillfället i akt att bilda ett ord som kunde ersätta det främmande och importerade ordet tunnel.
Nu heter tunnel på färöiska: berghol.

alt
Skálafjørður är Färöarnas längsta fjord och sträcker sig 14 kilometer från Nes in till Skálabotnur. T.V. är fjordens östsida, ett av ögruppens tätast befolkade områden med samhällena Toftir, Saltnes, Runavík, Saltangará, Glyvrar m.fl.
Foto P/F Skálafjarðartunnilin

Vägnät

Av det samlade vägnätet på 476 km är 41 km fördelade på 19 tunnlar varav två under vatten. Den första tunneln borrades till Hvalba på Suðuroy och stod klar 1963. De flesta av tunnlarna är sk "low-cost"-tunnlar som i Island och Norge. Tio av tunnlarna har endast en körbana, med en vägbredd mellan 2,8 och 3,5 m. Exempel på tunnlar med en körbana är Hvannasundstunneln, Árnafjarðartunneln och Trøllanestunneln.

Sex av öarna är idag sammanbundna med bro, fördämning eller undervattenstunnel. De är Viðoy, Borðoy, Kunoy, Eysturoy, Streymoy och Vágar. Befolkningen på dessa sex öar är ca 44 000 av det samlade invånarantalet om ca 50 000. Alltså är 88 % av Färöarnas invånare sammanbundna i det existerande vägnätet.

Tunnel Hvannasund Färöarna
Hvannasundstunneln på Borðoy är 2 120 meter lång och mer än 50 år gammal. Med en 3,1 m bred körbana och 2,8 m i frihöjd är det enda vägen för resande norrut mot Viðoy, Svínoy och Fugloy.
Foto Torbjörn Nyström

Dagens undervattenstunnlar

De två befintliga undervattenstunnlarna på Färöarna byggdes i början av 2000-talet. De har belysning, två körbanor och alla säkerhetsinstallationer som kan förväntas i moderna tunnlar. Bägge är betalvägar.

Vágatunneln byggdes först och öppnade 2002. Den är 4 940 m och går mellan Vágar och Streymoy. Eftersom Färöarnas flygplats ligger på Vágar, påverkas trafiken genom Vágatunneln när turismen ökar. 2017 reste 341 388 passagerare via Vágar flygplats. Genom tunneln körde ca 840 000 fordon under 2017.

Norðoyatunneln tog tre år att bygga och stod klar 2006. Den är 6 186 m och går mellan Eysturoy och Borðoy. På tio år är trafiken fördubblad och 2017 körde ca 1 140 000 fordon genom Norðoyatunneln, vilket alltså är ca 300 000 fler än i den andra undervattenstunneln.

Resten av förbindelserna mellan öarna sker med broar och färjor, men stora förändringar är på gång.

Tunnel i Färöarna
Med en längd av 6 186 meter är Norðoyatunneln (öppnad 2006) Färöarnas längsta tunnel. Den går mellan Leirvík på Eysturoy och Klaksvík på Borðoy.
Foto VisitNorðoy

Gammalt önskemål

Idéen att bygga tunnel mellan Streymoy (huvustaden Tórshavn) till Eysturoy (Strendur och Rúnavík) är inte ny. Redan 2006 etablerar försäkringsbolaget Lív och Kaupthing Bank tillsammans det privata bolaget P/F Skálafjarðartunnilin. Ansökan om koncession, förprojektering, bottenundersökning startar, men då den internationella finanskrisen drabbar öarna 2008 svalnar intresset för investeringar. Trots det fortsätter bolaget att planera och göra geologiska undersökningar. De skjuter och evaluerar seismik i Tangafjorden, genomför provborrningar på Kaldbaksnäset och både i Hvítanes och Skálafjorden görs förberedande vägarbete.

Finanskrisen 2008 är djupare än man först trott och det privata näringslivet kommer inte riktigt igång med investeringarna. Det är istället det allmänna som ser möjligheterna och positiva effekterna av projektet, och övertar utvecklingen av de fasta förbindelserna på Färöarna.

Tunnelarbete i Färöarna
Vägarbete till infarten vid Hvítanes på Streymoy. Härifrån går Eysturoyartunneln nästan rakt norrut under havsbottnen mot Eysturoy på andra sidan. Foto P/F Eysturoyar- og Sandoyartunnil

2014 bildas det 100% statligt ägda bolaget P/F Eystur- og Sandoyartunlar och Lagtinget avgör att i en tio-års period (2014 till 2024) investera DKK 400 miljoner kronor i detta Färöarnas största infrastrukturprojekt någonsin. För att spara tid och arbete köper de året efter allt projekteringsarbete från P/F Skálafjarðartunnilin, som sedan läggs ner i maj 2015. Med stor politisk majoritet och ett samhälle med god ekonomi, ökar tempot på förberedelserna. Vägarna till och från tunnlarna görs klara och det letas efter bolag att utföra själva tunnelarbetet.

Svensk byggentreprenör

Den 8 november 2016 skrivs kontrakt med svenska byggentreprenören Nordic Construction Company, NCC. Uppdraget omfattar två tunnlar, vägar och cirkulationsplatser för anslutning till befintlig infrastruktur. De nya tunnlarna ska binda samman ön Streymoy norrut med Eysturoy och söderut med ön Sandoy.

Tillsammans behövs ytterligare DKK 2,6 miljarder kronor och med staten som borgenär lånar P/F Eystur- og Sandoyartunlar detta belopp från internationella investerare, främst från USA och England. Återbetalningen kommer att säkerställas genom vägavgifter, precis som de båda tidigare undervattenstunnlarna. Dessutom kommer pengar att sparas eftersom driftskostnader (ca DKK 10 miljoner årligen) för en färja mellan Sandoy och Streymoy inte längre är nödvändig.
Lånet beräknas vara återbetalt senast 2040.

Startskottet för tunnelbyggandet går när transportminister Henrik Old den 21 februari 2017 trycker på knappen för den första sprängningen. Detta projekt är uppdelat i två delprojekt och omfattar två tunnlar :

 • Eysturoyartunneln
  11,2 km lång, 10,5 m bred, lägsta punkt -187 m, byggtid 2016-2021
 • Sandoyartunneln
  10,9 km lång, 9,5 m bred, lägsta punkt -155 m, byggtid 2018-2023
Tunnel i Färöarna
Borrning vid Eysturoyartunnelns cirkulationsplats i december 2017, mitt ute i Skálafjorden.
Foto P/F Eystur- og Sandoyartunlar

Att det färöiska landsstyret valde NCC som entreprenör, är inte så märkligt. Bolaget har genom många års borrningsarbete, särskilt i Norge, byggt upp en spetskompetens avseende tunnelprojekt och har redan byggt två tunnlar under havsbotten för att knyta ihop Färöarnas vägnät. I början av 2000-talet byggdes Vágatunneln som öppnades december 2002 och Norðoyatunneln stod klar för trafik i april 2006. De två undervattenstunnlarna har nu använts och utvärderats i mer än tio år.

Betydelsefull erfarenhet

Flera nyckelpersoner som arbetat med tunnlarna, är nu åter på Färöarna. Tillsammans arbetar ca 100 personer med detta projekt och 40 % av dem är färöingar. Arbetsgruppen har redan erfarenhet från tunneldrivning i Färöarnas bergsmiljö där förhållandena skiftar snabbt. Seismologiska undersökningar och kärnborrning har därför spelat stor roll. NCC räknar med att kunna driva båda tunnlarna med hjälp av traditionell borrning och sprängning som vid de bägge tidigare gjorda Vága- och Norðoyatunnlarna.

De nya tunnlar som NCC ska bygga, länkar samman flera av landets tätorter. Tunnlarna kommer att mer än halvera restiden för många pendlare och ge förbättrade villkor för näringsliv.

Eysturoyartunneln

Tunnel i Färöarna
Karta över sträckningen för Eysturoyartunneln.
Bild P/F Eystur- og Sandoyartunlar

Eysturoyartunneln är speciell eftersom den har tre tunnelöppningar samt en cirkulationsplats under havsbotten.
Med denna tunnel förkortas körsträckan mellan Tórshavn och Strendur från 55 km till 17 km. Restiden för en person som kör bil minskar från 64 minuter ner till 16 minuter.

Från Tórshavn till Klaksvík med bil minskar tiden från 68 minuter ner till 36 minuter.

Tunnel i Färöarna
Eysturoyartunnelns cirkulationsplats under havsbotten, mitt ute i Skálafjorden.
Foto P/F Eystur- og Sandoyartunlar

Eysturoyartunneln knyter ihop båda sidorna av Skálafjorden genom en cirkulationsplats mitt i fjorden. Från vägen i Saltnes till cirkulationsplatsen är tunneln 2,2 km, och därifrån till Strendur är 1,7 km. Från cirkulationsplatsen till Hvítanes (vid Tórshavn) är det 7,5 km. För att öka säkerheten i tunneln är tunnelns maximala lutning aldrig över 5 %.

Arbetet går enligt tidsplanen och arbetstakten är i genomsnitt 15 meter per dygn. Det används en flerarmad borrmaskin som styrs med stor precision. Borrhålen fylls sedan med sprängämne och det sprängs ca 5 meter åt gången. Det bortsprängda transporteras ur tunneln som därefter sprutas med snabbtorkande betong för att stabilisera väggarna och täta sprickor. I väggarna skall mer än 80 000 långa ankarbultar borras in och fästas. Under vägbanan görs stora dräneringsrör så att vatten som läcker in, kan pumpas ut.

Efter genomslaget i Eysturoyartunneln är planen att senare i år sätta igång del två av projektet - borrningen för Sandoyartunneln. Beslut om fortsättningen tas av Färöarnas landsstyre och beställaren P/F Eystur- och Sandoyartunlar.

Tunnel i Färöarna
Arbete i tunneln från Strendur mot cirkulationsplatsen mindre än en månad efter startskottet.
Foto P/F Eystur- og Sandoyartunlar

Det räknas med en stor skillnad i trafikvolym mellan de två tunnlarna. Eysturoyartunneln förväntas ha en daglig genomströmmning av omkring 5 500 fordon mot 310 fordon i Sandoyartunneln. Färöarnas Lagting har i detta fall tagit ett politiskt beslut om att det skall vara lika villkor och förutsättningar för både tätt och tunt befolkade öar. Detta innebär att Eysturoyartunneln kommer att vara med om att finansiera den mindre trafikerade Sandoyartunneln. Dessutom lämnar lagtinget en betalningsgaranti för drifts- och lånkostnader för bägge tunnlarna.

Tunnel till Suðuroy ?

Det finns också tankar om att bygga en undervattenstunnel till de ca 4 600 invånarna på Suðuroy, som är Färöarnas sydligaste ö. I maj 2017 ber transportminister Henrik Old lagtinget om att bevilja DKK 500 000 till att undersöka möjligheterna.

Planerna är enligt Henrik Old att arbetet med Suðuroyartunneln skall påbörjas när Sandoyartunneln är klar 2023. Det sparas uppstartskostnader att göra arbetet medan arbetskraft, kompetens och maskiner redan är på plats.

Landsverk Føroya är en allmän institution som bygger, underhåller och administrerar offentliga byggnader och vägnät. På en temadag i september 2017 presenterar de frågeställningar inför planering av en tunnel till Suðuroy. I korthet säger Landsverk att :

 • 2 tunnlar ökar säkerheten och minskar kostnaderna
  • Sandoy - Skúvoy, längd 9 km
  • Skúvoy - Suðuroy, längd 17,2 km
 • Göra förberedande undersökningar : DKK 5,7 miljoner.
 • Årliga besparingar för färjor : DKK 105 miljoner
Tunnel i Färöarna
Om tunneln till Suðuroy blir verklighet måste den gamla skylten som visar väg till Krambatangi, färjeläget vid Tvøroyri, bytas ut mot en ny. Kanske denna?
Bild Landsverk Føroya

Kostnaden för enbart Suðuroyartunnel och anslutningsvägar beräknas till DKK 3,1 miljard. Till detta kommer utgifter för att modernisera befintligt vägnät och tunnlar på Suðuroy. Men det säger Landsverk, är ett arbete som ändå måste göras inom kort tid oavsett tunnel eller ej.

Med en tunnel till Suðuroy via Skúvoy kommer 99 % av alla färöingar bli sammanbundna i ett vägnät.

VIDEO

image

image

LÄNKAR

Lagtingslag nr. 30 av den 14 april 2014 (senast reviderad med lagtingslag nr. 54 av den 6 maj 2016)
▪ Facebook för Eysturoy och Sandoy tunnlarna
▪ Entreprenören NCC Infrastructure's webbplats
▪ Gemensam webbplats för de tre tunnelsbolagen
▪ Webbplats Landsverk Føroya


 
Torbjörn Nyström, Tórshavn
 
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta
Hedersledamöterna Anna och Høgni i Nólsoy
06 nov 2023 Artiklar

  I början av 1960-talet kom den färöiske folkloristen Mortan Nolsöe (1924-1987) till Nólsoy för att...

Den iriska munken Dicuil berättelse om Färöarna
21 sep 2023 Artiklar

  Under senare åren har arkeologer påträffat bevis för att det har funnits bosättningar på Färöarna...

Med båt till Färöarna i mars?
13 apr 2022 Artiklar

  Lite tveksamma till en sjöresa i mars bokade min man och jag hösten 2021 en kort tur till Färöarna med...

Corona i Färöarna – en dagsrapport från 20 februari 2022
27 feb 2022 Artiklar

Färöarnas isolerade läge i Nordatlanten hjälpte föga när pandemin slog till i början av 2020. Detta är en enkel...

Sören Hallgren till minne
23 feb 2022 Artiklar

Fotograf Sören Hallgren, en stor vän av Västnorden har gått bort, saknad av många och inte minst av Samfundet...

Andrea Árting, en stor personlighet
16 jan 2022 Artiklar

En av den färöiska arbetarrörelsens frontfigurer under 40 år. Andrea Árting föddes den 23 december 1891 i Tórshavn....

Frimärksåret 2021 på Färöarna
14 dec 2021 Artiklar

Återigen har ett frimärksår blivit komplett på Färöarna, det 47:e året i ordning sedan premiären 1975. Sammanlagt har...

Min vän frimärksgravören Czeslaw Slania
29 nov 2021 Artiklar

Den 22 oktober 2021 var det hundra år sedan frimärksgravören Czeslaw Slania föddes. Jag, som formgivit en del förlagor...

Fångsten av atlantisk vitsiding i Skálafjørður 2021
19 sep 2021 Artiklar

Det har givetvis inte undgått någon som är intresserad av Färöarna att söndagen den 12 september 2021 drevs en...

Gunnar Hoydal - Nordenvän, författare och arkitekt
30 apr 2021 Artiklar

Den färöiske författaren, poeten och arkitekten Gunnar Hoydal var född 12 september 1941 i Köpenhamn och dog 15 mars...

Färöarna-Sverige, tidiga föredrag, kontakter och sammanträffanden. Hans Biskupsstøð, Vendela Lundmark, Ester Åkesson och Aina Cederblom
15 feb 2021 Artiklar

En av de få svenskar som i början av 1900-talet tog sig till Färöarna var läraren Ester Åkesson. Färöarna....

Frimärksåret på Färöarna 2020
26 nov 2020 Artiklar

Den samlade frimärksutgivningen på Färöarna 2020 visar på många intressanta aspekter av livet; historia, natur,...

Åsa Nyman – svensk etnolog som forskade om färöisk berättarkultur och folkliv
15 jul 2020 Artiklar

När jag höstterminen 1973 började läsa etnologi i Uppsala gjorde föreläsarna inte något större intryck på mig. Det...

Kapten Poul Nolsøe, britter i Göteborg och brittiska seglatser
15 maj 2020 Artiklar

För länge sedan fick jag av landsarkivarien Páll J. Nolsøe första bandet av hans stora Føroya Siglingarsøga, 1963. Då...

Anders Persson publicerar resedagbok från Färöarna 1969
07 mar 2020 Artiklar

  Sommaren 1969 for två unga studenter, Anders Persson och Lars Bern, från Uppsala till Färöarna. De...

När Fårbrevet överlämnades till Färöarna
06 feb 2020 Artiklar

Vid en högtidlig ceremoni i Tórshavn den 28 augusti 1990 lämnade dåvarande kulturministern Bengt Göransson över en...

Vänskap för livet
30 sep 2019 Artiklar

Jag och min vän Björn Sörensen knackade på, på hotell Nord i Viðareiði. Året var 1983 och vi hade tänkt tillbringa vår...

Blev öborna på Sandoy tillfrågade innan Färöarnas längsta tunnelbygge började ?
11 aug 2019 Artiklar

  Förord av Torbjörn Nyström. En dag i mitten av februari 2019 kom via hemsidan en förfrågan. Nej, det...

Gunnar Åkerblom, en av föreningens grundare, har gått bort
10 aug 2019 Artiklar

  Civiljägmästaren Gunnar Åkerblom 1925-2019 i Järvsö har gått bort. Samfundet Sverige-Färöarna minns honom...

Fågelfångarens son – en nära på sann berättelse
13 apr 2019 Artiklar

  Först manus - sedan bok Richard Hobert berättar för artikelförfattaren Hasse Christiansen bl.a. om...

Stormåsen flyger- Fågelfångarens son
26 mar 2019 Artiklar

  Boken Fågelfångarens son 2018 väcker en fråga om arv på Färöarna. Gásadalur Den färöiska bygden...

Tróndur Patursson, en sjöfarande konstnär, 75 år
13 mar 2019 Artiklar

  Samfundet Sverige-Färöarna gratulerar. Tróndur Patursson föddes den 1 mars 1944, en kvart efter brodern...

I ett färöiskt visthus
28 jan 2019 Artiklar

  På de karga, vindpiskade och isolerade öarna i Nordatlanten har färöingar i mer än tusen år kunnat trygga...

Lunnefångst på Färöarna
21 jan 2019 Artiklar

  Två vackert handgraverade frimärken som illustrerar traditionell lunnefångst gavs ut 2018. Gravören är...

Färöarnas frimärksutgivning 2018
30 dec 2018 Artiklar

  Årets frimärksutgivning koncentrerades till tre tillfällen samt ett ytterligare för de årliga...

Skuggbilder på svenska
19 okt 2018 Artiklar

  Många små milstolpar Nyligen har Ingun Christensens färöiska novellsamling Skuggamyndir kommit ut i min...

Skuggbilder – en anmälan
19 okt 2018 Artiklar

  Jag har blivit ombedd att skriva ner några tankar kring den svenska översättningen av novellsamlingen...

Färöisk dans i Dalarna
07 aug 2018 Artiklar

  NORDLEK är en stor folkdans- och spelmansstämma som anordnas var tredje år omväxlande i de nordiska...

Engelska kanoner på Färöarna
06 apr 2018 Artiklar

  Skansen åter besatt av engelsmän Till minne av andra världskriget har myndigheterna på Färöarna bevarat tre...

Äventyraren och visionären Sigert Patursson
28 mar 2018 Artiklar

  Vem var den bereste färöingen som i slutet på 1800-talet reste tur och retur till Sibirien ? I...

Snö, färöisk dans och slå tunna - En reseledares vecka på Färöarna 2018
08 mar 2018 Artiklar

Den traditionella tiden för ballad- eller kvaddansen på Färöarna börjar under julen och når sin kulmen i fastlagen....

Intryck från resa till Färöarna februari 2018
03 mar 2018 Artiklar

Färöarna om vintern En icke-balladnörd reser till Färöarna tillsammans med balladintresserad make – det låter som det...

Kráka – en kärleksförklaring
28 feb 2018 Artiklar

Det var kärlek vid första ögonkastet. Ja, jag vet. Det är en sjukt jobbig klyscha, men jag hittar inga andra ord för...

Frimärksåret 2017 på Färöarna
08 feb 2018 Artiklar

Den färöiska frimärksutgivningen 2017 fördelades på fyra utgivningstillfällen, två på våren och två på hösten. 27...

Under havsbotten investeras miljarder i Färöarnas största tunnelprojekt någonsin
27 jan 2018 Artiklar

Ungefär mitt emellan Danmark och Island ligger ögruppen Färöarna som består av 18 öar med en sammanlagd yta mindre än...

Nordisk språkstatistik- Illustrerad språksituation i Norden
03 dec 2017 Artiklar

Som gymnasiebibliotekarie brukar jag ibland vara ute i klasserna och undervisa om språk i Norden. Det gör jag inte...

Hållbar turism - en framtidsfråga för Färöarna
29 nov 2017 Artiklar

  För att utnyttja turismens kraft som en katalysator för positiv förändring, har FN utsett 2017 till det...

Att översätta från färöiska
11 nov 2017 Artiklar

  Under det senaste året har jag på spårvagnen till och från jobbet knåpat med att översätta en färöisk...

Om vikten av att försöka köpa svart bets en söndag
21 aug 2017 Artiklar

Från Färöarna till loppmarknad på Hötorget Från den tid då människor träffades på marknader och torg för att sälja...

Är det farligt att resa till Färöarna?
07 aug 2017 Artiklar

  Möt naturen med kunskap, omdöme och försiktighet Inte långt från idylliska och mycket populära byn...

På besök i världens navel
28 sep 2012 Artiklar

  Ingenstans är Norden en så påtaglig realitet som i Tórshavn Första kvällen i Tórshavn, efter...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.