Fotograf Sören Hallgren, en stor vän av Västnorden har gått bort, saknad av många och inte minst av Samfundet Sverige-Färöarna.

Sören (20.5.1933-5.1.2022) var född i Uppsala och hade arbetat vid olika ateljéer innan han 1959 kom till Riksantikvarieämbetet där han blev chefsfotograf. Inom samma myndighet fanns Statens Historiska Museum och där var Olov Isaksson (1931-1998), kallad Olle, direktör sedan 1967.

Bishop Hill

Foto av Sören Hallgren, 2009
Sören Hallgren den 2 februari 2009, med Sjöhistoriska museet i bakgrunden.

Sören inledde ett mycket fruktbart samarbete med Olle som ville öppna museet på nya sätt, med nya idéer. Olle, som kom från Norrbotten, var etnolog och hade skrivit sin doktorsavhandling om Bystämma och bystadga. Han hade 1966 deltagit i en arkeologisk undersökning på Island och fängslats av Västnorden. En av Sören och Olles första resor gick dock 1968 till Bishop Hill, Biskopskulla, i Illinois i USA. Där hade en grupp svenskar, ledda av en predikant, på 1840-talet skapat ett samhälle. Sörens bilder ställdes ut och de återfinns i hans och Olles gemensamma bok Bishop Hill. Svensk koloni på Prärien. Deras insatser ledde till att unika målningar uppmärksammades och togs om hand, med tiden på museum i Bishop Hill.

Olle om öarna

När Olle i boken Äventyr i museibranschen såg tillbaka på sitt museiliv funderade han över sitt intresse för öar och skrev ”efter mina färder genom Islands landskap av is och eld och dess levande förflutna reste jag vidare med Sören Hallgren till Färöarna. På Färöarna upplevde vi en gemenskap och närhet mellan människor som påminde mig mycket om livet i mina norrbottniska byar, också ett slags öar, en klart definierad egen värld med stängsel mellan markerna och stadgar fastställda på byastämman. I byn liksom på ön finns en avgränsad värld, något som är möjligt att överblicka, dra upp konturerna kring och göra gripbart.

På de atlantiska öarna mötte jag människor som påminde om folk i min hembygd, särpräglade, starka och sällan kuvade av herrar och överhet. På dess öar har jag därför alltid känt mig hemma. Där finns krafter och färdigheter som vuxit fram i isoleringen och genom kampen för att överleva. Mer än på andra platser var man i den avlägsna byn, liksom på ön, beroende av att tillhöra en gemenskap, släktens, grannelagets, byalagets. Men isoleringen kunde naturligtvis också leda till underutveckling och till ett försvagat motstånd mot trycket från omvärlden och åstadkomma stagnation, uppgivelse samt slutlig avflyttning.” (Isaksson 1990, s. 295)

Sören fotograferade och Olle skrev. De var ett radarpar. Olle stod för kulturhistorien, medan Sören letade upp annat. Tillsammans skapade de en rad oerhört innehållsrika och intressanta böcker från områden som var okända för de flesta i Sverige. Böckerna hörde ihop med utställningar på Historiska museet. Innehållet i Sörens bilder var så rikt att det också räckte till vandringsutställningar som med stöd från olika håll skickades runt inte bara i Sverige utan också i det övriga Norden.

Serie om öriken

<em>Färöbilder</em>, Isaksson, Olov (text) & Hallgren, Sören (foto), LT's Förlag, Stockholm 1976, 175 s.
Färöbilder, Isaksson, Olov (text) & Hallgren, Sören (foto), LT's Förlag, Stockholm 1976, 175 s.

Den första utställningen i serien med öriken var Islandia 1971. Samma år påtog sig Historiska museet en spännande arkeologisk undersökning i Reykjaviks gamla stadskärna. När utställningen i november 1972 var på väg till Tórshavn med fartyg från Köpenhamn var vädret så dåligt att det for vidare till Island. Det var snopet, tyckte jag som skulle ta emot utställningen i det kulturhistoriska museet, Föroya fornminnissavn. På fartygets återfärd kom Islandia och det var roligt att få visa bilderna i sina fina ramar.

Utöver sitt arbete med dokumentation och utställningar på myndigheten i Stockholm gjorde Sören tillsammans med Olle gjorde flera resor till öriken, Kanariöarna, Åland, Färöarna, Shetland, Orkney, Hebriderna, Isle of Man, Bornholm, Irland och Grönland och de resulterade i utställningar, bildspel och skrifter. I nedanstående förteckning ingår en del av de många böcker som finns med fotografier som Sören tagit.

Vänföreningar

Från 1930 fanns den bilaterala vänföreningen Samfundet Sverige-Island och Olov Isaksson var dess ordförande 1975 till 1994. Tack vare honom kunde föreningen hålla möten i Historiska museet, visa museets tillfälliga utställningar, arrangera program och samlas i restaurangen. Vänföreningen Sverige-Färöarna hade bildats 1973 och hade liksom den andra stor glädje av samarbetet med Olle och Sören. Efter det att Olle 1988 lämnat Historiska museet gick Sören 1990 över till Nordiska museet.

Sören blev medlem i Samfundet Sverige-Färöarna 1974 och senare också i styrelsen. Tillsammans med redaktören Gunnel Wallén arbetade han från 1997 med Samfundets medlemsblad, Tíðindablaðið, som gavs ut fyra gånger per år fram till 2010. Sören bidrog generöst med fotografier från sitt rika bildarkiv.

Färöresa och Havsfiske

I februari 2008 möttes Sören och jag för en kort resa på Färöarna. Aldrig förr hade jag sett sjön resa sig som ridåer upp i virvlar i luften som den gjorde i Kaldbaksfjörður. I orkanvind regnade sjörök och småsten på vår hyrbil på väg till Glyvrar. Vårt ärende var att tala med fotografen Maria Olsen om en vandringsutställning om modernt havsfiske med bilder ur hennes och Búi Tyrils bok Images of Fishermen: the North Atlantic. Sören valde bilder och jag pratade med Búi, Marias man, medan vinden lade sig och solen bröt fram.

I bakgrunden låg Isabella Lövins bok Tyst hav och 30% nerskärning av det isländska torskfisket. Det var hårt för en fiskenation där allt färre kände till det verkliga arbetet. Samfundet Sverige-Färöarna hade fått medel från Nordiska kulturfonden och mött intresse från många sakkunniga. Utställningen inleddes i oktober 2008 med ett nordiskt symposium om havsfiske på Sjöhistoriska museet, Statens maritima museum, i Stockholm Det var lite speciellt eftersom de fiskeansvariga som höll föredrag inte brukade träffas över EU:s gräns. Värst var att höra om tjuvfiske som ingen lagstiftning rår på. Bilderna kom från färöiska, grönländska, isländska och shetländska båtar och vår önskan var att berätta om arbetet, förklara fiskegränser och uppmuntra till diskussion.

Utställningen visades också på Nordatlantens brygge i Köpenhamn, i Esbjerg, Norðurlandahúsið i Tórshavn, Norræna húsið i Reykjavik och Katuaq i Nuuk.

Det var en fröjd att inom Samfundet Sverige-Färöarna resa och arbeta tillsammans med den alltid uppmuntrande och hjälpsamme Sören.

 

bild fåglar i solnedgång

Sören Hallgren 1933-2022

 

Litteraturlista

Text Olov Isaksson. Foto Sören Hallgren. Några av deras gemensamma arbeten:

 • 1969. Bishop Hill. Svensk koloni på Prärien.
 • 1971. Is och eld. En bok om Island. LT i samarbete med Statens historiska museum.
 • 1973. Island förr och nu. Esselte studium i samarbete med Statens historiska museum.
 • 1974. Kanarieöarna ABC. Stockholm Astrid Kärnekull.
 • 1974. Det Åland du aldrig mött. Statens historiska museum
 • 1976. Färöbilder. LT i samarbete med Statens historiska museum.
 • 1979. Is och eld. En ny bok om Island. 4 rev. och utökade upplagan. LT i samarbete med Statens historiska museum.
 • 1980. Öriken. En bok om Shetland och Orkney. LT i samarbete med Statens historiska museum.
 • 1983. Söderöarna. Vikingariket. En bok om Hebriderna och Isle of Man. LT i samarbete med Statens historiska museum.
 • 1986. Bornholm i sikte. LT i samarbete med Statens historiska museum.
 • 1988. Irland. Resor i tid och rum. LT i samarbete med Statens historiska museum.
 • 1993. Grönland. Kalaallit nunaat. Människornas land. Natur och kultur i samarbete med Napa, Nordens Institut i Grönland.

Litteratur

 • Färingasagan. 1992, Förord Olle Isaksson, inledd och översatt av Bo Almqvist, foto Sören Hallgren, Stockholm, Statens Historiska Museum, i samarbete med Gidlund.
 • Hallgren, Sören, 2005. Jozsef från Ghimes i Rumänien. Text och foto Sören Hallgren. Serien Barn i världen. Stockholm, LL förlaget.
 • Olsen, Maria, Búi Tyril 2006. Images of Fishermen: the North Atlantic, GlobalOne Press, Aberdeen.
 • Isaksson, Olov, 1967, Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre Norrlands kustbyar. Om samspelet mellan lokal tradition och central påverkan. Diss. Uppsala universitet.
 • Isaksson, Olov, 1990. Äventyr i museibranschen, Berghs förlag, Stockholm.
 • Lövin, Isabella 2007. Tyst hav. Jakten på den sista matfisken. Ordfront. Stockholm.

 
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta
Den iriska munken Dicuil berättelse om Färöarna
21 sep 2023 Artiklar

  Under senare åren har arkeologer påträffat bevis för att det har funnits...

Corona i Färöarna – en dagsrapport från 20 februari 2022
27 feb 2022 Artiklar

Färöarnas isolerade läge i Nordatlanten hjälpte föga när pandemin slog till i början av...

Sören Hallgren till minne
23 feb 2022 Artiklar

Fotograf Sören Hallgren, en stor vän av Västnorden har gått bort, saknad av många och...

Andrea Árting, en stor personlighet
16 jan 2022 Artiklar

En av den färöiska arbetarrörelsens frontfigurer under 40 år. Andrea Árting föddes den...

Frimärksåret 2021 på Färöarna
14 dec 2021 Artiklar

Återigen har ett frimärksår blivit komplett på Färöarna, det 47:e året i ordning sedan...

Min vän frimärksgravören Czeslaw Slania
29 nov 2021 Artiklar

Den 22 oktober 2021 var det hundra år sedan frimärksgravören Czeslaw Slania föddes. Jag,...

Fångsten av atlantisk vitsiding i Skálafjørður 2021
19 sep 2021 Artiklar

Det har givetvis inte undgått någon som är intresserad av Färöarna att söndagen den 12...

Gunnar Hoydal - Nordenvän, författare och arkitekt
30 apr 2021 Artiklar

Den färöiske författaren, poeten och arkitekten Gunnar Hoydal var född 12 september 1941...

Färöarna-Sverige, tidiga föredrag, kontakter och sammanträffanden. Hans Biskupsstøð, Vendela Lundmark, Ester Åkesson och Aina Cederblom
15 feb 2021 Artiklar

En av de få svenskar som i början av 1900-talet tog sig till Färöarna var läraren Ester...

Frimärksåret på Färöarna 2020
26 nov 2020 Artiklar

Den samlade frimärksutgivningen på Färöarna 2020 visar på många intressanta aspekter av...

Åsa Nyman – svensk etnolog som forskade om färöisk berättarkultur och folkliv
15 jul 2020 Artiklar

När jag höstterminen 1973 började läsa etnologi i Uppsala gjorde föreläsarna inte något...

Kapten Poul Nolsøe, britter i Göteborg och brittiska seglatser
15 maj 2020 Artiklar

För länge sedan fick jag av landsarkivarien Páll J. Nolsøe första bandet av hans stora...

Anders Persson publicerar resedagbok från Färöarna 1969
07 mar 2020 Artiklar

  Sommaren 1969 for två unga studenter, Anders Persson och Lars Bern, från...

När Fårbrevet överlämnades till Färöarna
06 feb 2020 Artiklar

Vid en högtidlig ceremoni i Tórshavn den 28 augusti 1990 lämnade dåvarande...

Vänskap för livet
30 sep 2019 Artiklar

Jag och min vän Björn Sörensen knackade på, på hotell Nord i Viðareiði. Året var 1983...

Blev öborna på Sandoy tillfrågade innan Färöarnas längsta tunnelbygge började ?
11 aug 2019 Artiklar

  Förord av Torbjörn Nyström. En dag i mitten av februari 2019 kom via...

Gunnar Åkerblom, en av föreningens grundare, har gått bort
10 aug 2019 Artiklar

  Civiljägmästaren Gunnar Åkerblom 1925-2019 i Järvsö har gått bort. Samfundet...

Fågelfångarens son – en nära på sann berättelse
13 apr 2019 Artiklar

  Först manus - sedan bok Richard Hobert berättar för artikelförfattaren...

Stormåsen flyger- Fågelfångarens son
26 mar 2019 Artiklar

  Boken Fågelfångarens son 2018 väcker en fråga om arv på...

Tróndur Patursson, en sjöfarande konstnär, 75 år
13 mar 2019 Artiklar

  Samfundet Sverige-Färöarna gratulerar. Tróndur Patursson föddes den 1 mars...

I ett färöiskt visthus
28 jan 2019 Artiklar

  På de karga, vindpiskade och isolerade öarna i Nordatlanten har färöingar i...

Lunnefångst på Färöarna
21 jan 2019 Artiklar

  Två vackert handgraverade frimärken som illustrerar traditionell...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.