FäringasaganFolkloristen Bo Almqvist (1931–2013) har översatt den fornisländska texten till svenska och skrivet en inledning till boken "Färingasagan". Museichefen Olov Isaksson (1931-1998), då ordförande i Samfundet Sverige-Island skrev ett alldeles utmärkt förord: Färingasagan - myt eller verklighet?
Boken är illustrerad med fotografier av Sören Hallgren, styrelseledamot i Samfundet Sverige-Färöarna. Gidlunds bokförlag utgav Färingasagan 1992 i samarbete med Statens Historiska Museum.

"Färingasagan" handlar om tiden 950 till omkring 1035 och antas ha skrivits 1210-15, men den finns inte bevarad som en helhet i någon handskrift. Forskare har funnit delar av sagan i olika berättelser. Det mesta innehållet finns i samlingshandskriften Flateyjarbók (från 1380). Början av historien finns i flera handskrifter från 1300-talet och vissa stycken i Olof den heliges saga. Bitarna fogades samman av C.C. Rafn i en utgåva 1832, Færeyinga saga eller Færøboernes historie, med den isländska texten och översättning till färöiska och danska. Senare har flera smärre stycken hittats som har hört till den ursprungliga sagan. Från sen medeltid finns två isländska dikter, så kallade rimor, som handlar om händelser kring Sigmund. Trond i Gata och Sigmund Brestesson är huvudpersoner i sagan som utspelas i Västnorden.
Bo Almqvist beskriver vidare i inledningen olika teorier om sagans tillkomst, förlagor och allmänna sagomotiv.

Färöarnas första bebyggelse är, liksom Islands, knuten till vikingatiden. Dag Strömbäck skriver :

"Men i likhet med Island har Färöarna under senare delen av 700-talet och i början av 800-talet också haft sina iriska eremiter [- - -] som i stillhet bosatte sig på de allra otillgängligaste öarna i Nordatlanten. Oceanen blev dessa eremiters öken. Man kan tack vare ortnamn och fynd av keltiska gravstenar följa deras väg från Irland och Hebriderna till Orkney, Shetland och Färöarna. Men då nordborna anlände till dessa öar på 800-talet flydde de undan för de hedniska fridstörarna."

Sagan om den senare erövringen, som gjordes av vikingar från norr, landnamtagningen, utges här första gången på svenska. Färingasagans tillkomsthistoria daterar sig till 1200-talet och består av texter insprängda i andra för oss otillgängliga verk och utgör de enda källorna till Färöarnas tidiga historieskrivning. Det är mot den vida havshorisonten, den vikingatida, som sagans dramatiska episoder bör tolkas. Den som i likhet med de nordiska erövrarna färdats i öppna båtar under långa och farofyllda färder mot Färöarnas arton bergiga öar ute i Nordvästatlanten, lyckats landstiga och bosätta sig där, har i sanning rätt till poetiska överdrifter.
Bo Almqvist står för bragden att till svenska ha bärgat dessa texter, som är sagan om Färöarna, från isländska urkunder. Olov Isaksson har färgsatt den svenska editionen med ett lysande förord: Färingasagan - myt eller verklighet? Sören Hallgren har med sina fotografier fäst de storslagna visuella intrycken av den synliga delen av en monumental höjdrygg i havet, som förbinder Island, Shetland, Orkney och Skottland med Färöarna och Grönland.

 

Färingasagan
Almqvist, Bo
Hedemora : Gidlunds Förlags (i samarbete med Statens historiska museum) - 1992, 203 s.
svenska
ISBN 91-7844-176-5 (inb.)

 

Kontakta oss

 

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

 

 

Böcker med färöisk anknytning

  • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.