Senast "lästa" bok

●-- Sören Hallgren, Olov Isaksson
Bokomslag till Den andra vägen och andra berättelser
Förlag: Legenda, Stockholm
Sidor: 170
ISBN: 9158208127
Språk: Svenska
Utgivningsår: 1986

Träffar: 13

Boken Den andra vägen och andra berättelser är en samling noveller skrivna av Hanus Andreassen. Författaren, som år 2000 bytte namn till Hanus Kamban, har varit nominerad till Nordiska rådets litteraturpris ett antal gånger.

Hanus Kamban - novellist, essäist och dramatiker - är född 1942 på Färöarna. I sina noveller och essäer skriver denne färöiske författare ibland kritiskt om den kraftiga moderniseringen av Färöarna. Hans sätt att stilfullt beskriva såväl det förflutna som samtiden gör att man ofelbart dras in i hans magiska berättande.

Novellerna i boken handlar mycket om människors utsatthet i ett mindre samhälle, där alla känner alla. Poetiskt och målande skildrar författaren människorna, och den karga naturen bildar bakgrund i flera av novellerna.

Urval samt översättning av novellsamlingen gjordes av Sonja Carlberg (1913-1999). Boken som är den färöiske författaren första bok på svenska, utgavs 1986.

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.