Mycken läsning

Artiklar med tema Färöarna

 

 

 

 

På försommaren 2003 fick jag på ett styrelsemöte med Samfundet Sverige-Färöarna en förfrågan om jag kunde göra något på temat färöiska frimärken på Postmuseum i oktober när Nordiska dagar skulle avhållas i Stockholm. Det lovade jag att åstadkomma, men på väg hem från mötet höll jag på att ångra mig – jag visste inte hur jag skulle kunna hitta på något vettigt tema.

 

Dansur í roykstovu frimärke

Väl hemma löste sig problemet genast. Bland dagens post fanns ett meddelande från det färöiska postverket om höstens frimärksutgivning. Bland utgåvorna fanns ett block med en anteckning i marginalen att det var Czeslaw Slanias 100:e färöiska frimärke! Därmed var temat för både utställning, föredrag och artikel den du just läser) givet. Dock är beteckningen Slanias 100:e färöiska frimärke en sanning med modifikation. Å ena sidan kan man hävda att de bara är 92, dvs. om man bara räknar antalet gravyrer. Å andra sidan kan man komma upp i 105 om man till alla utgivna graverade märken även lägger de fem som har designats av Slania.

Några basfakta om hovgravören Czeslaw Slania: Han föddes i Polen 1921 och det var också där som han 1945 påbörjade sin konstnärliga utbildning. 1951 graverade han sitt första frimärke. 1956 flyttade han till Sverige och 1960 anställdes han vid svenska postverket som gravör. Hans första svenska märke var ett porträtt av Gustaf Fröding. 1972 blev Slania av Gustaf VI Adolf utsedd till kunglig Hovgravör. Liknande utmärkelser har han fått av bl. a. de danska och monegaskiska regenterna. Antalet frimärksgravyrer av Slania över världen har idag passerat 1000 med råge. Som kuriosa kan nämnas att när Slania närmade sig sitt 500:e frimärke bestämdes det att detta skulle vara ett färöiskt märke med Slania själv som motiv. Dock hade svenska posten andra planer – det 500:e märket skulle vara svenskt och så blev det också.

De första färöiska frimärkena signerade Slania var också de första färöiska frimärkena över huvud taget, dvs. 11 av de 14 valörerna i den serie som kom ut i januari 1975. Därefter kom Slania att vara flitigt återkommande under resten av 1970-talet och hela 1980-talet. Vid utgången av år 1989 var antalet Slania-märken redan uppe i 88. På senare år har frekvensen Slania-gravyrer således gått ner.

Frimärke från Färöarna, 1979

Om man betraktar de 100 färöiska frimärkena kan man tydligt urskilja några motivgrupper där Slanias graveringskonst i speciellt stor utsträckning tagits i anspråk. Det gäller i första hand porträttfrimärken. Samtliga färöiska frimärken med personporträtt är graverade av Slania. Bland porträtten kan speciellt nämnas författaren William Heinesen och medicinaren och nobelpristagaren Niels Ryberg Finsen.

En annan motivkrets som passar bra för Slanias speciella sinne för detaljer är konst och konsthantverk. Bland de färöiska frimärkena kan nämnas altartavla och klocka från domkyrkan i Tórshavn samt bänkgavlarna från Kirkjubøur. De senare har avbildats på sammanlagt 12 frimärken.

Djurmotiv förekommer däremot sällan i Slanias produktion. Han har bara gjort ett enda djurmärke för Färöarna, en bagge från 1979. Å andra sidan betraktas just detta märke som ett av Slanias allra yppersta, alla kategorier.

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.