Mycken läsning

Artiklar med tema Färöarna

 

 

 

 

 

 

 

Rapport

från ett lyckat årsmöte.

 

Årsmöte i Samfundet Sverige-Färöarna hölls den 16 mars 2017 i Peisestuen i Norska kyrkan i Stockholm.

 

Årsmötesförhandlingar

Norska kyrkan i Stockholm

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport godkändes och styrelsen återvaldes. Årsavgiften om 200 kr behölls oförändrad.

Flera av de 27 deltagande på mötet hade kommit långväga ifrån och frågan väcktes om inte medlemmarnas adresser kunde lämnas ut så att de kunde få kontakt med varandra också på andra orter än Stockholm. Styrelsen åtog sig att fundera över hur det kan göras.

Ordförande ville lyfta fram skriften Ballader och nordisk medeltid i bilder som ligger här på hemsidan och att en dansresa planeras i fastlagen 2018.

Efter själva årsmötet serverades hembakad drýlur med pålägg, te och kaffe.

 

Berätta om öarna för synskadade

Från Visby hade Anders Persson kommit och han visade en ömodell som han format och berättade hur han lagt upp ett föredrag om Färöarna som han hållit för synskadade. Läs mer om det föredraget här . Han påpekade för övrigt att öspelen i år hålls på Gotland .

 

Långt bort men ändå så nära

Från Tórshavn kom webbmaster Torbjörn Nyström, som 2010 byggde upp Samfundets hemsida, som avlöste det tryckta Tíðindablaðið. Föreningens syfte är att sprida kännedom om Färöarnas natur och kultur och det sker främst genom hemsidan. Den började lite trevande, har nu cirka 300 artiklar och ett otal bilder och är anpassad för olika elektroniska media.

Under titeln "Långt bort men ändå så nära. Hur skapa fängslande hemsidor åt små föreningar?" berättade Torbjörn hur arbetet som webbmaster och webbredaktör går till trots långa avstånd. Från att ha haft kanske fyra-fem besökare per dag 2010, har antalet ökat till 200-400. Över 5 500 av dem återkommer under året och ägnar mer än två minuter åt sidan. Facebook, där Samfundet har 500 följare, har blivit en viktig ingång till hemsidan. Genom den har till exempel en liten artikel om Gutti Winther, som gjort program om färöisk mat, haft nästan 6 000 besökare på ett år och fått mer än 1 000 Gilla-klick på Facebook.

 

Medlemmarnas insatser

Torbjörn kunde inte kraftigt nog understryka att hemsidans innehåll är avhängigt av Samfundets medlemmar. De kan alla dessutom hjälpa till att sprida kunskap om Färöarna genom att via media dela material som kan nå långt utanför de 118 i medlemskretsen.

Samfundets syfte att främja personliga kontakter och stimulera kulturellt utbyte mellan Färöarna och Sverige vilar inte bara på de resor Samfundet arrangerat utan också på att Torbjörn på plats kunnat hjälpa många medlemmar.

 

Ordboken på nätet

Torbjörn tog också upp projektet svensk-färöisk och färöisk-svensk nätordbok där han arbetat med databaserna och fått namn på villiga rättläsare. Ordboken kommer att publiceras på bl.a. Sprotin . Han nämnde sökandet efter medel, en summa som kanske inte behöver vara större än 1- 1,5 miljoner kr för att få en första del gjord.

Torbjörn Nyström är en ovärderlig webbmaster som i stort sett arbetar ideellt för Samfundet. Eftersom han har ett militärt förflutet avtackades han med boken Vikingarnas stridskonst av L. M. Enoksen 2004.

 

Varför intresse för Färöarna

Från Uppsala kom medlemmen Mats Olof-Ors som föreslog en presentation av mötesdeltagarna och det var mycket roligt att höra, att många efter besök på Färöarna, i arbete eller på fritid, fått ett livslångt intresse för dem. Välbekanta svenska namn som Sixten Jonsson, Birgitta Hylin och Björn Hagström lyftes fram, men mötet med färöingar har för många varit det viktiga.

Tack till alla deltagare för en god kväll.

 

TEXT
Nanna Hermansson

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.