Mycken läsning Artiklar med tema Färöarna

 

 

 

 

 

I Nordisk Tidskrift 2015 häfte 4, finns fyra artiklar om ämnen som rör Island. Tidskriften är för många okänd, men den är en guldgruva för den som letar efter uppgifter om folk och händelser Norden.

När du söker uppgifter om vad som hänt i Norden genom åren är Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri en ovärderlig källa. Den ges ut av Letterstedtska föreningen som har uppgiften att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna. Det sker sedan 1878 genom tidskriften som ges ut med fyra nummer om året, nu 91: årgången. Den finns att läsa på internet, se letterstedtska.org .

 

Grundaren

Jakob Letterstedt (1796-1862) föddes i Östergötland, hade håg till studier, men fick inte möjligheten. Han kom till Stockholm, försökte sig som affärsman och bryggare, men det gick illa. Han flydde till London och vidare till Sydafrika. Där gifte han sig med en änka som hade en stor gård utanför Kapstaden. Han byggde upp den, ägnade sig åt bryggeri, bank mm, blev förmögen och gjorde flera resor till Europa. Som svensk-norsk konsul tog han gästfritt emot nordbor som passerade. Den största av hans framsynta donationer gick till Letterstedtska föreningen. Inge Jonsson, professor emeritus, ger en spännande skildring av personen och donationerna i "Jakob Letterstedt 1796-1862: storföretagare och donator". Nordisk Tidskrift 2015 häfte 2E.

 

Tema Island

Först i NT 2015:4 finns fyra artiklar om ämnen som rör Island. Genom åren finns också en hel del artiklar som rör Färöarna och Grönland. Tidskriften finns på de flesta större bibliotek och register gör det lätt att botanisera. Som exempel kan jag nämna Eiden Müller som skrev fyra sidor om "Færøerne 1984" i NT 1985.

Texter publiceras på danska, norska och svenska. Nordisk Tidskrift har en samnordisk redaktion. Huvudstyrelsen finns i Stockholm med avdelningar i Danmark, Norge, Finland och Island. Årligen presenteras nyutkommen litteratur, bokanmälningar, olika artiklar, översikter och aktuella krönikor om nordiskt samarbete. Ja, till de politiska rapporterna förekommer satiriska illustrationer i färg. Den som tvivlar på det allmänna intresset för samarbetet kan titta på förteckningen över de många olika projekt som fått stöd av Letterstedtska föreningen och som årligen räknas upp i årets sista nummer.

 

TEXT
Nanna Hermansson

 

 INFO ANSLAG

Årligen förfogar Letterstedtska föreningen över ca tre miljoner svenska kronor för utdelning till nordiska ändamål dels gemensamt, dels nationellt. Anslagsutlysningen utsändes i särskild ordning till universitet, högskolor och nordiska föreningar. Den publiceras regelmässigt i årets sista nummer av Nordisk Tidskrift. Det förekommer ingen ansökningsblankett, utan ansökan utformas av den sökande.

Under 2016 utdelas anslag vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten. Ansökningarna skall insändas senast den 15 februari och senast den 15 september 2016. Poststämpelns datum gäller. Besked om utdelade anslag ges skriftligen i slutet av maj respektive i slutet av november 2016.

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.