Mycken läsning

Artiklar med tema Färöarna

 

 

 

 

2009 var det 35:e året för utgivande av färöiska frimärken. Under året kom det ut 26 märken, vilket innebär att det totala antalet utgivna märken vid årsskiftet 2009/10 var 676. Genom dessa 676 märken får man sammantaget en omfattande kunskap om landet Färöarna, då den absoluta majoriteten av motiven har direkt anknytning till öarna. Således beskrivs natur och kultur, historia och nutid på ett både överskådligt och inträngande vis.

 

Första utgivningsåret var alltså 1975, men jag har när jag gått igenom Samfundets arkivhandlingar upptäckt att en av våra tidiga medlemmar, tillika hedersmedlem, Sten G:son Nordensköld (1889-1987), redan på 1960-talet föreslog för det danska postverket särskilda färöiska frimärken, eller åtminstone danska märken med specifikt färöiska motiv.

Utgivningen 2009 omfattade tre utgivningstillfällen och åtta motivkretsar, tre miniark och två frimärkshäften. Tre av utgåvorna har märken där samma motiv och valör återfinns på olika typer av märken, mer om detta nedan. Första utgivningstillfället var den 23 februari. Då utkom ett miniark med åtta olika märken i valören 8 kronor. Motiven är scener ur William Heinesens (1900-1991) roman ”De fortabte spillemænd” (De förlorade musikanterna) från 1950. Märkena är formgivna av Óli Petersen.

En andra utgåva denna dag uppmärksammar problemet med den globala uppvärmningen. Märkena har valörerna 6 och 8 kronor och finns både i form av ett miniark med ett märke av varje och illustrerad marginal och som enstaka märken. Motiven, som är formgivna av Edward Fuglø, visar jorden med en vägskylt för förbjuden infart respektive jorden i form av en vattendroppe.

Andra utgivningstillfället var den 25 maj. Då utkom tre utgåvor. Den första består av ett miniark med sex märken i valören 10 kronor. Motiven är Färöarnas uppkomst och visar detaljer kring de geologiska processer (vulkanutbrott, istider, erosion m.m.) som lett fram till dagens öar. Formgivare är Anker Eli Petersen.

Det gemensamma europeiska frimärkstemat 2009 var astronomi. Färöarna utgav två märken; 10 kronor med motiv Saturnus och Trøllhøvdi och 12 kronor Jupiter och Heygadrangur. Formgivare: Edward Fuglø.

En tredje utgåva denna dag uppmärksammade att det gått 100 år sedan Tórshavns Gymnastikförening bildades. Motiven är olika gymnastikdiscipliner och valörerna 6, 10 och 26 kronor. De båda lägre valörerna kom även ut som självhäftande märken i ett häfte med fyra märken av varje. Märkena är utformade av Jóhannes Lamhauge.

Tredje utgivningstillfället var den 16 september och även då handlade det om tre motivområden. SEPAC betyder Small European Postal Administrations Cooperation” och består av 12 postverk i små europeiska länder och områden (www.sepacstamps.eu). För andra gången gav organisationens medlemmar ut frimärken på ett gemensamt tema. Det färöiska märket har motiv från Leynar och har valören 10 kronor. Formgivare är Ólavur Frederiksen.

Två märken i valörerna 14 och 36 kronor avbildar klippduvor (Columba livia). Färöarna ingår i klippduvans naturliga utbredningsområde. Formgivare är Astrid Andreasen.

Sista utgåvan för året var traditionsenligt de speciella frimärkena för julposten. Motiv för utgåvan var altartavlor. 6-kronorsmärket visar altartavlan i Hattarvíks kyrka, konstnär Oggi Lamhauge (f. 1971), medan motivet på 10-kronorsmärket är altarornamentet i Vestmanna kyrka, design Astrid Andreasen (f. 1948), utformning Katrin Andreasen (f. 1971). Frimärksförlagorna är fotograferade av Per á Hædd. Märkena utkom dels som 4-sidigt tandade märken, dels två- och tresidigt tandade i frimärkshäfte med fyra märken av varje.

I likhet med 2008 kom det även under 2009 ut speciellt designade frankeringsmärken för valfria valörer. Detta år kom fyra motiv på temat ”gåtor”, exempel: ”Fýra hanga, fýra ganga, tvey vísa vegin, eitt darlar aftast" (en ko).

 

TEXT
Rune Bengtsson

 

 

Tíðindablaðið

Publicerad första gången i Samfundet Sverige-Färöarnas medlemstidskrift Tíðindablaðið nr 60, 2010.

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.