Mycken läsning Artiklar med tema Färöarna

 

 

 

 

Den äldsta delen av huset vid Brunn - húsini við Brunn - är roykstovan, rökstuga med öppen eldstad, och den är byggd av drivtimmer under senare delen av 1600-talet. Ägare var Jákup Hendriksson som stammade från huset Heiriksstova.

I en bouppteckning 1765 beskrivs en liten glasstova, glasstuga, med ett litet fönster, en säng, en litet skåp intill rökstugan. Senare byggdes en övervåning.

Den östra delen av huset byggde Gamli Jáki 1828 ur en timmerstock som han köpt på auktion efter det så kallade Saksun-skeppet. Det hade varit lastat med pommerskt furutimmer och drivit på land i Saksun. Det tog 18 timmar för honom att släpa stocken till Nólsoy.
Vid den östra delen byggde han ett kostall som nu är borta.

( bild )

Teckningarna av huset sett från söder.

Det berättas att 1907, när kungen, Frederik VIII, besökte Nólsoy ville han se ett fjös och bjöds in vid Brunn, som var snyggast.

 

kókimaskinan

Järnspisen köpte Gamli Jáki 1858 och det var den första i bygden och en av de tidigaste på Färöarna. Han kallade den för kókimaskinan.

 

Meyukista

I rökstugan står också Meyukista som kom till Nólsoy med Anna Gabrielsdóttir från Leirvík (f. 1685). Hon blev gift med Hendrik Jákupsson vid Brunn. De fick tre barn och kistan fick namn efter ett av dem, Marin. Anna Gabrielsdóttir var släkt med Gabriel Torleifsson, som omkring 1614 var prost i Nes.

I dörrposten på övervåningen finns initialerna på flera av bönderna vid Brunn som hette omväxlande Jákup, Jógvan och Hendrik.

Ett tecken på att Brunnahuset förr var ett av de bättre husen är att när främmande kom till bygden gick man ofta dit för att be om husrum. Det gick alltid för sig och gästerna bjöds från översidan in i finrummet.

Förutom huvudbyggnaden med fjöset för korna fanns ett antal uthus som hörde till jordbruket med fårskötseln, fisket och bisysslorna som torvtak och fågelfångst :

 • kvarnarhús,
 • gróthús,
 • hoyggjshús,
 • hjallar och
 • neyst

Samma släkt har bott vid Brunn i över 300 år. Husbondfolkets namn blir, med nutida stavning, följande, beräknade från fästebrev på jorden.

Namn Årtal
1. Jákup Hendriksson och hans hustru, som kanske hette Marin 1660-1700
2. Hendrikur Jákupsson och Anna Gabrialsdóttir 1700-1750
3. Jákup Hendriksson och Marin Patursdóttir 1750-1784
4. Hendrikur Jákupsson och Malena Jákupsdóttir 1784-1801
5. Malan Jákupsdóttir och Jógvan Bartalsson 1801-1822
6. Jákup Hendriksson och Elsebeth Mikkjalsdóttir 1822-1848
7. Hendrik Mikal Jákupsson och Jóhanna Joansdóttir 1848-1890
8. Jógvan Jákobsen och Elin Maria Joensen 1890-1951
9. Hendrik Mikal Jakobsen (f. 1890, d. 1914)  
10. Jógvan Jacobsen och Hedvig Olsen 1951-1960

Husbönderna vid Brunn har ägt odaljord som delades vid varje arvsskifte. Ofta köptes jordstycken tillbaka till egendomen. Flera av bönderna har varit skickliga hantverkare och den näst siste vid Brunn kallades bökjarin, tunnbindaren. Den siste nämndes Jeggi vid Brunn.

( karta )

Teckning av bygden efter J.P. Gregoriussens bok 'Eldru hválvkirkjurnar', 1997.

( bild ) ( bild )

Arkitekt Søren Vadstrup 1990

( bild )

Huset har idag udseende som för 130 år sedan.

 

huset vid Brunn

Huset vid Brunn ägs sedan 1985 av föreningen Nólsoyar fornminnisfelag. Det har renoverats med stöd av Föroya Fornminnissavn och Föroya Forngripafelag (Färöarnas museumförening) och visas efter överenskommelse.

 

KÄLLOR
Rólant Lenvig och Johanna Maria Skylv Hansen: Gamlar Gøtur, 1. 1968 og 4. 1974.

TEXT
Anna Juul Thomsen, Nólsoy

ÖVERSÄTTNING
Torbjörn Nyström, Svensk-färöisk ordbok, 2015

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.