Mycken läsning

Artiklar med tema Färöarna

 

 

 

 

Detta är listan på godkända flicknamn gällande 2014. Förnamn som kan användas när barn skall döpas och/eller registreras i folkbokföringen.

Andra namn eller stavning av namn, kan ibland godkännas om det föreligger särskilda skäl. Man skall i sådana fall ansöka om tillstånd hos myndigheterna att få använda annat namn. Det räcker inte med att prästen godkänner det, för det har han/hon inte behörighet att göra.
Bakom respektive namn står de olika böjningsformerna av namnet.

 

A

Aðalbjørg (Aðalbjørg, Aðalbjørg, Aðalbjargar)
Aðalborg (Aðalborg, Aðalborg, Aðalborgar)
Aðalgunn (Aðalgunn, Aðalgunn, Aðalgunnar)
Aðalheiður (Aðalheiður/Aðalheiði, Aðalheiður/Aðalheiði, Aðalheiðar)
Aðallín (Aðallín, Aðallín, Aðallínar)
Agda (Agdu, Agdu, Agdu)
Agnas (Agnas, Agnas, Agnasar)
Alberta [-'b-] (Albertu, Albertu, Albertu)
Albjørg (Albjørg, Albjørg, Albjargar)
Alborg (Alborg, Alborg, Alborgar)
Alda (Aldu, Aldu, Aldu)
Aldis (Aldis, Aldis, Aldisar)
Aleksandra [-'s-] (Aleksandru, Aleksandru, Aleksandru)
Alfríð (Alfríð, Alfríð, Alfríðar)
Alisa [-'l-] (Alisu, Alisu, Alisu)
Alma (Almu, Almu, Almu)
Alrún (Alrún, Alrún, Alrúnar)
Amalja [-'m-] (Amalju, Amalju, Amalju)
Amanda [-'m-] (Amandu, Amandu, Amandu)
Andrea [-'d-] (Andreu, Andreu, Andreu)
Angela (Angelu, Angelu, Angelu)
Angelika [-'g-] (Angeliku, Angeliku, Angeliku)
Anita [-'n-] (Anitu, Anitu, Anitu)
Anja (Anju, Anju, Anju)
Anna (Onnu/Annu, Onnu/Annu, Onnu/Annu)
Annika (Anniku, Anniku, Anniku)
Anný (Anný, Anný, Annýar)
Antonia [-'t-] (Antoniu, Antoniu, Antoniu)
Apollonia [-'n-] (Apolloniu, Apolloniu, Apolloniu)
Arina [-'r-] (Arinu, Arinu, Arinu)
Armgarð (Armgarð, Armgarð, Armgarðar)
Arna [arna] (Arnu, Arnu, Arnu)
Arnbjørg [am-] (Arnbjørg, Arnbjørg, Arnbjargar)
Arnborg [am-/arn-] (Arnborg, Arnborg, Arnborgar)
Arndis [an-/arn-] (Arndis, Arndis, Arndisar)
Arnfríð [an-/arn-] (Arnfríð, Arnfríð, Arnfríðar)
Arngerð [an-/arn-] (Arngerð, Arngerð, Arngerðar)
Arngunn [an-/arn-] (Arngunn, Arngunn, Arngunnar)
Arnheiður [arn-] (Arnheiður/Arnheiði, Arnheiður/Arnheiði, Arnheiðar)
Arnhild [arn-] (Arnhild, Arnhild, Arnhildar)
Arnina [ar'n-] (Arninu, Arninu, Arninu)
Arnleyg [an-/arn-] (Arnleyg, Arnleyg, Arnleygar)
Arnljót [an-/arn-] (Arnljót, Arnljót, Arnljótar)
Arnóra [arn-] (Arnóru, Arnóru, Arnóru)
Arnvør [an-] (Arnvør, Arnvør, Arnvarar)
Asta (Astu, Astu, Astu)
Astrið (Astrið, Astrið, Astriðar)
Ata (Atu, Atu, Atu)
Augusta [-'g-] (Augustu, Augustu, Augustu)
Aura (Auru, Auru, Auru)

Á

Ábria (Ábriu, Ábriu, Ábriu)
Álvdis (Álvdis, Álvdis, Álvdisar)
Álvgerð (Álvgerð, Álvgerð, Álvgerðar)
Álvheiður (Álvheiður/Álvheiði, Álvheiður/Álvheiði, Álvheiðar)
Álvhild (Álvhild, Álvhild, Álvhildar)
Ánania (Ánaniu, Ánaniu, Ánaniu)
Árna (Árnu, Árnu, Árnu)
Ása (Ásu, Ásu, Ásu)
Ásbera [os-] (Ásberu, Ásberu, Ásberu)
Ásbjørg [os-] (Ásbjørg, Ásbjørg, Ásbjargar)
Ásdis [os-] (Ásdis, Ásdis, Ásdisar)
Ásfríð [os-] (Ásfríð, Ásfríð, Ásfríðar)
Ásgerð [os-] (Ásgerð, Ásgerð, Ásgerðar)
Áshild (Áshild, Áshild, Áshildar)
Ásla [osla] (Áslu, Áslu, Áslu)
Ásleyg [os-] (Ásleyg, Ásleyg, Ásleygar)
Ásta [osta] (Ástu, Ástu, Ástu)
Ásthild [ost-] (Ásthild, Ásthild, Ásthildar)
Ástrið [ost-] (Ástrið, Ástrið, Ástriðar)
Ásvør [os-] (Ásvør, Ásvør, Ásvarar)

B

Barba (Barbu, Barbu, Barbu)
Barbara (Barbaru, Barbaru, Barbaru)
Bára (Báru, Báru, Báru)
Beata [be'a:ta] (Beatu, Beatu, Beatu)
Bedda (Beddu, Beddu, Beddu)
Beinta (Beintu, Beintu, Beintu)
Benadikta [-'d-] (Benadiktu, Benadiktu, Benadiktu)
Benita [-'n-] (Benitu, Benitu, Benitu)
Bera (Beru, Beru, Beru)
Bergdis (Bergdis, Bergdis, Bergdisar)
Bergfríð (Bergfríð, Bergfríð, Bergfríðar)
Berghild (Berghild, Berghild, Berghildar)
Bergitta [-'g-] (Bergittu, Bergittu, Bergittu)
Bergljót (Bergljót, Bergljót, Bergljótar)
Bergný (Bergný, Bergný, Bergnýar)
Bergtóra (Bergtóru, Bergtóru, Bergtóru)
Bergunn (Bergunn, Bergunn, Bergunnar)
Berit (Berit, Berit, Beritar)
Berta (Bertu, Bertu, Bertu)
Betta (Bettu, Bettu, Bettu)
Bettý (Bettý, Bettý, Bettýar)
Billa [-dl-] (Billu, Billu, Billu)
Bina (Binu, Binu, Binu)
Birgit [-git] (Birgit, Birgit, Birgitar)
Birgitta [-'gi-] (Birgittu, Birgittu, Birgittu)
Birita (Biritu, Biritu, Biritu)
Birna (Birnu, Birnu, Birnu)
Birta (Birtu, Birtu, Birtu)
Bjalla [-dl-] (Bjallu, Bjallu, Bjallu)
Bjarma (Bjarmu, Bjarmu, Bjarmu)
Bjarndis [bjan-] (Bjarndis, Bjarndis, Bjarndisar)
Bjarnfríð [bjan-] (Bjarnfríð, Bjarnfríð, Bjarnfríðar)
Bjarnhild (Bjarnhild, Bjarnhild, Bjarnhildar)
Bjarta (Bjartu, Bjartu, Bjartu)
Bjølla (Bjøllu, Bjøllu, Bjøllu)
Bjørg (Bjørg, Bjørg, Bjargar)
Bjørgfríð (Bjørgfríð, Bjørgfríð, Bjørgfríðar)
Bjørghild (Bjørghild, Bjørghild, Bjørghildar)
Bjørk (Bjørk, Bjørk, Bjarkar)
Bjørt (Bjørt, Bjørt, Bjartar)
Borgfríð (Borgfríð, Borgfríð, Borgfríðar)
Borghild (Borghild, Borghild, Borghildar)
Borgný (Borgný, Borgný, Borgnýar)
Bóthild (Bóthild, Bóthild, Bóthildar)
Brá (Brá, Brá, Bráar)
Brita (Britu, Britu, Britu)
Britt (Britt, Britt, Brittar)
Bryndis (Bryndis, Bryndis, Bryndisar)
Bryngerð (Bryngerð, Bryngerð, Bryngerðar)
Brynhild (Brynhild, Brynhild, Brynhildar)
Brynja (Brynju, Brynju, Brynju)
Bylgja (Bylgju, Bylgju, Bylgju)
Bænadikta (Bænadiktu, Bænadiktu, Bænadiktu)
Børka (Børku, Børku, Børku)

D

Dagbjørg [dag-] (Dagbjørg, Dagbjørg, Dagbjargar)
Dagbjørt [dag-] (Dagbjørt, Dagbjørt, Dagbjartar)
Dagfríð [dag-] (Dagfríð, Dagfríð, Dagfríðar)
Dagmar [dag-] (Dagmar, Dagmar, Dagmarar)
Dagný [dag-] (Dagný, Dagný, Dagnýar)
Dagrún [dag-] (Dagrún, Dagrún, Dagrúnar)
Dagunn (Dagunn, Dagunn, Dagunnar)
Dania (da:n-] (Daniu, Daniu, Daniu)
Daniella [-'el:a] (Daniellu, Daniellu, Daniellu)
Danvør (Danvør, Danvør, Danvarar)
Debora (Deboru, Deboru, Deboru)
Diana [-'a:-] (Dianu, Dianu, Dianu)
Dina (Dinu, Dinu, Dinu)
Dinna (Dinnu, Dinnu, Dinnu)
Dís (Dís, Dís, Dísar)
Dora (Doru, Doru, Doru)
Doris (Doris, Doris, Dorisar)
Dorotea [-'t-] (Doroteu, Doroteu, Doroteu)
Dortea [-'t-] (Dorteu, Dorteu, Dorteu)
Dóra (Dóru, Dóru, Dóru)
Dropleyg (Dropleyg, Dropleyg, Dropleygar)
Drós (Drós, Drós, Drósar)
Durið (Durið, Durið, Duriðar)
Durita (Duritu, Duritu, Duritu)
Duruta (Durutu, Durutu, Durutu)
Døgg (Døgg, Døgg, Døggar)

E

Ebba (Ebbu, Ebbu, Ebbu)
Edda (Eddu, Eddu, Eddu)
Edit (Edit, Edit, Editar)
Edna (Ednu, Ednu, Ednu)
Eik (Eik, Eik, Eikar)
Eilin (Eilin, Eilin, Eilinar)
Eina (Einu, Einu, Einu)
Eir (Eir, Eir, Eirar)
Eirika (Eiriku, Eiriku, Eiriku)
Eldbjørg (Eldbjørg, Eldbjørg, Eldbjargar)
Eldrið (Eldrið, Eldrið, Eldriðar)
Eleonora [-'n-] (Eleonoru, Eleonoru, Eleonoru)
Elia (Eliu, Eliu, Eliu)
Elin (Elina, Elini, Elinar)
Elinbjørg (Elinbjørg, Elinbjørg, Elinbjargar)
Elinborg (Elinborg, Elinborg, Elinborgar)
Elisa [-'l-] (Elisu, Elisu, Elisu)
Elisabet [-'l-] (Elisabet, Elisabet, Elisabetar)
Ella [-l:-] (Ellu, Ellu, Ellu)
Elma (Elmu, Elmu, Elmu)
Elna (Elnu, Elnu, Elnu)
Elsa (Elsu, Elsu, Elsu)
Elsba (Elsbu, Elsbu, Elsbu)
Elsbet (Elsbet, Elsbet, Elsbetar)
Elspa (Elspu, Elspu, Elspu)
Elsuba (Elsubu, Elsubu, Elsubu)
Elsubet (Elsubet, Elsubet, Elsubetar)
Elvina [-'v-] (Elvinu, Elvinu, Elvinu)
Elvira [-'v-] (Elviru, Elviru, Elviru)
Embla (Emblu, Emblu, Emblu)
Emilia [-'m-] (Emiliu, Emiliu, Emiliu)
Emilý (Emilý, Emilý, Emilýar)
Emma (Emmu, Emmu, Emmu)
Enna (Ennu, Ennu, Ennu)
Erika (Eriku, Eriku, Eriku)
Erla (Erlu, Erlu, Erlu)
Erna [-rn-] (Ernu, Ernu, Ernu)
Esta (Estu, Estu, Estu)
Ester (Ester, Ester, Esterar)
Estrið (Estrið, Estrið, Estriðar)
Estur (Estur, Estur, Esturar)
Eva (Evu, Evu, Evu)
Eydna (Eydnu, Eydnu, Eydnu)
Eyð (Eyð, Eyð, Eyðar)
Eyðbjørg (Eyðbjørg, Eyðbjørg, Eyðbjargar)
Eyðbjørt (Eyðbjørt, Eyðbjørt, Eyðbjartar)
Eyðdis (Eyðdis, Eyðdis, Eyðdisar)
Eyðfríð (Eyðfríð, Eyðfríð, Eyðfríðar)
Eyðgerð (Eyðgerð, Eyðgerð, Eyðgerðar)
Eyðgunn (Eyðgunn, Eyðgunn, Eyðgunnar)
Eyðhild (Eyðhild, Eyðhild, Eyðhildar)
Eyðleyg (Eyðleyg, Eyðleyg, Eyðleygar)
Eyðrið (Eyðrið, Eyðrið, Eyðriðar)
Eyðrun (Eyðrun, Eyðrun, Eyðrunar)
Eyður (Eyður/Eyði, Eyður/Eyði, Eyðar)
Eyðvør (Eyðvør, Eyðvør, Eyðvarar)

F

Fanný (Fanný, Fanný, Fannýar)
Felisia [-'l-] (Felisiu, Felisiu, Felisiu)
Femja (Femju, Femju, Femju)
Finnbjørg (Finnbjørg, Finnbjørg, Finnbjargar)
Finngerð (Finngerð, Finngerð, Finngerðar)
Finnleyg (Finnleyg, Finnleyg, Finnleygar)
Fía (Fíu, Fíu, Fíu)
Fípa (Fípu, Fípu, Fípu)
Fjóla (Fjólu, Fjólu, Fjólu)
Flykra (Flykru, Flykru, Flykru)
Frida (Fridu, Fridu, Fridu)
Friðgerð (Friðgerð, Friðgerð, Friðgerðar)
Fríða (Fríðu, Fríðu, Fríðu)
Fríðbjørg (Fríðbjørg, Fríðbjørg, Fríðbjargar)
Fríðborg (Fríðborg, Fríðborg, Fríðborgar)
Fríðgerð (Fríðgerð, Fríðgerð, Fríðgerðar)
Fríðhild (Fríðhild, Fríðhild, Fríðhildar)
Fríðrika (Fríðriku, Fríðriku, Fríðriku)
Fríðrun (Fríðrun, Fríðrun, Fríðrunar)
Fríðrún (Fríðrún, Fríðrún, Fríðrúnar)
Fríðunn (Fríðunn, Fríðunn, Fríðunnar)
Fríðvør (Fríðvør, Fríðvør, Fríðvarar)
Froya (Froyu, Froyu, Froyu)
Froydis (Froydis, Froydis, Froydisar)
Froygerð (Froygerð, Froygerð, Froygerðar)
Fróða (Fróðu, Fróðu, Fróðu)
Følva (Følvu, Følvu, Følvu)

G

Gabriella [-'el:a] (Gabriellu, Gabriellu, Gabriellu)
Geira (Geiru, Geiru, Geiru)
Geirhild (Geirhild, Geirhild, Geirhildar)
Geirtrúð (Geirtrúð, Geirtrúð, Geirtrúðar)
Gerda [ge-] (Gerdu, Gerdu, Gerdu)
Gerð (Gerð, Gerð, Gerðar)
Geythild (Geythild, Geythild, Geythildar)
Giljanna ['dj-] (Giljonnu/Giljannu, Giljonnu/Giljannu, Giljonnu/Giljannu)
Gisleyg (Gisleyg, Gisleyg, Gisleygar)
Gísleyg (Gísleyg, Gísleyg, Gísleygar)
Glóa (Glóu, Glóu, Glóu)
Glæma (Glæmu, Glæmu, Glæmu)
Gortra (Gortru, Gortru, Gortru)
Greta (Gretu, Gretu, Gretu)
Grimhild (Grimhild, Grimhild, Grimhildar)
Gróa (Gróu, Gróu, Gróu)
Gudbjørg (Gudbjørg, Gudbjørg, Gudbjargar)
Gudfinna (Gudfinnu, Gudfinnu, Gudfinnu)
Gudleyg (Gudleyg, Gudleyg, Gudleygar)
Gudný (Gudný, Gudný, Gudnýar)
Gudrun (Gudrun/Gudruna, Gudrun/Gudruni, Gudrunar)
Gudvør (Gudvør, Gudvør, Gudvarar)
Guðbjørg (Guðbjørg, Guðbjørg, Guðbjargar)
Guðrið (Guðrið, Guðrið, Guðriðar)
Guðrun (Guðrun/Guðruna, Guðrun/Guðruni, Guðrunar)
Gullbjørg [gul:-] (Gullbjørg, Gullbjørg, Gullbjargar)
Gullborg [gul:-] (Gullborg, Gullborg, Gullborgar)
Gunn (Gunn, Gunn, Gunnar)
Gunna (Gunnu, Gunnu, Gunnu)
Gunnbjørg (Gunnbjørg, Gunnbjørg, Gunnbjargar)
Gunnbrit (Gunnbrit, Gunnbrit, Gunnbritar)
Gunnfríð (Gunnfríð, Gunnfríð, Gunnfríðar)
Gunngerð (Gunngerð, Gunngerð, Gunngerðar)
Gunnhild (Gunnhild, Gunnhild, Gunnhildar)
Gunnleyg (Gunnleyg, Gunnleyg, Gunnleygar)
Gunnrið (Gunnrið, Gunnrið, Gunnriðar)
Gunnvá (Gunnvá, Gunnvá, Gunnváar)
Gunnvør (Gunnvør, Gunnvør, Gunnvarar)
Gurli (Gurli, Gurli, Gurliar)
Gyða (Gyðu, Gyðu, Gyðu)
Gylta (Gyltu, Gyltu, Gyltu)

H

Halda (Haldu, Haldu, Haldu)
Halla (Hallu, Hallu, Hallu)
Hallbera [hal-] (Hallberu, Hallberu, Hallberu)
Hallbjørg [hal-] (Hallbjørg, Hallbjørg, Hallbjargar)
Halldis [hal-] (Halldis, Halldis, Halldisar)
Halldóra [hal-] (Halldóru, Halldóru, Halldóru)
Hallfríð [hal-] (Hallfríð, Hallfríð, Hallfríðar)
Hallgerð [hal-] (Hallgerð, Hallgerð, Hallgerðar)
Hallgunn [hal-] (Hallgunn, Hallgunn, Hallgunnar)
Hallveig [hal-] (Hallveig, Hallveig, Hallveigar)
Hallvør [hal-] (Hallvør, Hallvør, Hallvarar)
Hanna (Honnu/Hannu, Honnu/Hannu, Honnu/Hannu)
Hansa (Hansu, Hansu, Hansu)
Hansina [-'s-] (Hansinu, Hansinu, Hansinu)
Havdis [hau-] (Havdis, Havdis, Havdisar)
Havgerð [hau-] (Havgerð, Havgerð, Havgerðar)
Heidi (Heidi, Heidi, Heidiar)
Heiða (Heiðu, Heiðu, Heiðu)
Heiðdis (Heiðdis, Heiðdis, Heiðdisar)
Heiðrun (Heiðrun, Heiðrun, Heiðrunar)
Heiðrún (Heiðrún, Heiðrún, Heiðrúnar)
Heiðveig (Heiðveig, Heiðveig, Heiðveigar)
Heiðvík (Heiðvík, Heiðvík, Heiðvíkar)
Heiðvør (Heiðvør, Heiðvør, Heiðvarar)
Heinina [-'n-] (Heininu, Heininu, Heininu)
Helena (Helenu, Helenu, Helenu)
Helga (Helgu, Helgu, Helgu)
Helma (Helmu, Helmu, Helmu)
Henný (Henný, Henný, Hennýar)
Henrietta [-'e-] (Henriettu, Henriettu, Henriettu)
Henrikka [-'r-] (Henrikku, Henrikku, Henrikku)
Hera (Heru, Heru, Heru)
Herbjørg (Herbjørg, Herbjørg, Herbjargar)
Herborg (Herborg, Herborg, Herborgar)
Herdis (Herdis, Herdis, Herdisar)
Herfríð (Herfríð, Herfríð, Herfríðar)
Hergerð (Hergerð, Hergerð, Hergerðar)
Hergunn (Hergunn, Hergunn, Hergunnar)
Herrið (Herrið, Herrið, Herriðar)
Herta (Hertu, Hertu, Hertu)
Hervør (Hervør, Hervør, Hervarar)
Hilda (Hildu, Hildu, Hildu)
Hildibjørg (Hildibjørg, Hildibjørg, Hildibjargar)
Hildibjørt (Hildibjørt, Hildibjørt, Hildibjartar)
Hildigarð (Hildigarð, Hildigarð, Hildigarðar)
Hildigerð (Hildigerð, Hildigerð, Hildigerðar)
Hildigunn (Hildigunn, Hildigunn, Hildigunnar)
Hildur (Hildur/Hildi, Hildur/Hildi, Hildar)
Hilma (Hilmu, Hilmu, Hilmu)
Hjalma [jal-] (Hjalmu, Hjalmu, Hjalmu)
Hjartvør [jart-] (Hjartvør, Hjartvør, Hjartvarar)
Hjørdis [jør-] (Hjørdis, Hjørdis, Hjørdisar)
Hulda (Huldu, Huldu, Huldu)
Húngerð (Húngerð, Húngerð, Húngerðar)
Húngunn (Húngunn, Húngunn, Húngunnar)

I

Ida (Idu, Idu, Idu)
Iðunn (Iðunn, Iðunn, Iðunnar)
Ina (Inu, Inu, Inu)
Inga (Ingu, Ingu, Ingu)
Ingibjørg (Ingibjørg, Ingibjørg, Ingibjargar)
Ingibjørt (Ingibjørt, Ingibjørt, Ingibjartar)
Ingigerð (Ingigerð, Ingigerð, Ingigerðar)
Ingileyg (Ingileyg, Ingileyg, Ingileygar)
Ingilín (Ingilín, Ingilín, Ingilínar)
Ingirið (Ingirið, Ingirið, Ingiriðar)
Ingrið (Ingrið, Ingrið, Ingriðar)
Ingrún (Ingrún, Ingrún, Ingrúnar)
Ingunn (Ingunn, Ingunn, Ingunnar)
Ingvá (Ingvá, Ingvá, Ingváar)
Ingvør (Ingvør, Ingvør, Ingvarar)
Inna (Innu, Innu, Innu)
Irena [-'r-] (Irenu, Irenu, Irenu)
Iris (Iris, Iris, Irisar)
Irma (Irmu, Irmu, Irmu)
Isabella [-'b-] (Isabellu, Isabellu, Isabellu)

Í

Íðunn (Íðunn, Íðunn, Íðunnar)

J

Jakoba [-'k-] (Jakobu, Jakobu, Jakobu)
Jakobina [-'b-] (Jakobinu, Jakobinu, Jakobinu)
Jana [ja:-] (Janu, Janu, Janu)
Janhild (Janhild, Janhild, Janhildar)
Janita [-'n-] (Janitu, Janitu, Janitu)
Janna (Jannu, Jannu, Jannu)
Jansý (Jansý, Jansý, Jansýar)
Jastrið (Jastrið, Jastrið, Jastriðar)
Jennhild (Jennhild, Jennhild, Jennhildar)
Jenný (Jenný, Jenný, Jennýar)
Jensa (Jensu, Jensu, Jensu)
Jensia (Jensiu, Jensiu, Jensiu)
Jensina [-'s-] (Jensinu, Jensinu, Jensinu)
Jetta (Jettu, Jettu, Jettu)
Jona (Jonu, Jonu, Jonu)
Jonna (Jonnu, Jonnu, Jonnu)
Jonnhild (Jonnhild, Jonnhild, Jonnhildar)
Josefina [-'f-] (Josefinu, Josefinu, Josefinu)
Jovina [-'v-] (Jovinu, Jovinu, Jovinu)
Jóanna (Jóonnu/Jóannu, Jóonnu/Jóannu, Jóonnu/Jóannu)
Jódis (Jódis, Jódis, Jódisar)
Jófríð (Jófríð, Jófríð, Jófríðar)
Jóhanna (Jóhonnu/Jóhannu, Jóhonnu/Jóhannu, Jóhonnu/Jóhannu)
Jóhild (Jóhild, Jóhild, Jóhildar)
Jóna (Jónu, Jónu, Jónu)
Jónbjørg (Jónbjørg, Jónbjørg, Jónbjargar)
Jónfríð (Jónfríð, Jónfríð, Jónfríðar)
Jóngerð (Jóngerð, Jóngerð, Jóngerðar)
Jónhild (Jónhild, Jónhild, Jónhildar)
Jónleyg (Jónleyg, Jónleyg, Jónleygar)
Jónrið (Jónrið, Jónrið, Jónriðar)
Jónvá (Jónvá, Jónvá, Jónváar)
Jónvár (Jónvár, Jónvár, Jónvárar)
Jónveig (Jónveig, Jónveig, Jónveigar)
Jónvør (Jónvør, Jónvør, Jónvarar)
Jórunn (Jórunn, Jórunn, Jórunnar)
Jóvør (Jóvør, Jóvør, Jóvarar)
Judit (Judit, Judit, Juditar)
Julia (Juliu, Juliu, Juliu)
Julianna [-'a-] (Julionnu/Juliannu, Julionnu/Juliannu, Julionnu/Juliannu)
Justa (Justu, Justu, Justu)
Jutta (Juttu, Juttu, Juttu)
Júlia (Júliu, Júliu, Júliu)
Jústa (Jústu, Jústu, Jústu)
Jútta (Júttu, Júttu, Júttu)

K

Kaia (Kaiu, Kaiu, Kaiu)
Kamilla [ka'mil:a] (Kamillu, Kamillu, Kamillu)
Kamma (Kammu, Kammu, Kammu)
Karin (Karina, Karini, Karinar)
Karina [-'r-] (Karinu, Karinu, Karinu)
Karita [-'r-] (Karitu, Karitu, Karitu)
Karla (Karlu, Karlu, Karlu)
Karlina (Karlinu, Karlinu, Karlinu)
Karolina [-'l-] (Karolinu, Karolinu, Karolinu)
Katarina [-'r-] (Katarinu, Katarinu, Katarinu)
Katja (Katju, Katju, Katju)
Katla (Katlu, Katlu, Katlu)
Katrin (Katrina, Katrini, Katrinar)
Katrina [-'t-] (Katrinu, Katrinu, Katrinu)
Kára (Káru, Káru, Káru)
Kárunn (Kárunn, Kárunn, Kárunnar)
Kirstin (Kirstina, Kirstini, Kirstinar)
Klara [-a:-] (Klaru, Klaru, Klaru)
Klára (Kláru, Kláru, Kláru)
Kolbrún (Kolbrún, Kolbrún, Kolbrúnar)
Kolfinna (Kolfinnu, Kolfinnu, Kolfinnu)
Kornelia [-r'n-] (Korneliu, Korneliu, Korneliu)
Krista (Kristu, Kristu, Kristu)
Kristbjørg (Kristbjørg, Kristbjørg, Kristbjargar)
Kristensa [-'s-] (Kristensu, Kristensu, Kristensu)
Kristfríð (Kristfríð, Kristfríð, Kristfríðar)
Kristianna [-'a-] (Kristionnu/Kristiannu, Kristionnu/Kristiannu, Kristionnu/Kristiannu)
Kristin (Kristina, Kristini, Kristinar)
Kristina [-'t-] (Kristinu, Kristinu, Kristinu)
Kristinbjørg (Kristinbjørg, Kristinbjørg, Kristinbjargar)
Kristjanna (Kristjonnu/Kristjannu, Kristjonnu/Kristjannu, Kristjonnu/Kristjannu)
Kristrun (Kristrun, Kristrun, Kristrunar)
Kristrún (Kristrún, Kristrún, Kristrúnar)
Kristvør (Kristvør, Kristvør, Kristvarar)

L

Laila (Lailu, Lailu, Lailu)
Laura (Lauru, Lauru, Lauru)
Laurina (Laurinu, Laurinu, Laurinu)
Lea (Leu, Leu, Leu)
Lena (Lenu, Lenu, Lenu)
Leyvoy (Leyvoy, Leyvoy, Leyvoyar)
Lilja (Lilju, Lilju, Lilju)
Lina (Linu, Linu, Linu)
Lind (Lind, Lind, Lindar)
Linda (Lindu, Lindu, Lindu)
Lisa (Lisu, Lisu, Lisu)
Lisabet (Lisabet, Lisabet, Lisabetar)
Lisbet (Lisbet, Lisbet, Lisbetar)
Liss (Liss, Liss, Lissar)
Lín (Lín, Lín, Línar)
Lísbita (Lísbitu, Lísbitu, Lísbitu)
Lív (Lív, Lív, Lívar)
Lona (Lonu, Lonu, Lonu)
Lotta (Lottu, Lottu, Lottu)
Lovisa [-'v-] (Lovisu, Lovisu, Lovisu)
Lóa (Lóu, Lóu, Lóu)
Lula (Lulu, Lulu, Lulu)
Lusia (Lusiu, Lusiu, Lusiu)
(Lý, Lý, Lýar)
Lýdia (Lýdiu, Lýdiu, Lýdiu)

M

Magda (Magdu, Magdu, Magdu)
Magdalena [-'l-] (Magdalenu, Magdalenu, Magdalenu)
Magga (Maggu/Møggu, Maggu/Møggu, Maggu/Møggu)
Magna (Magnu, Magnu, Magnu)
Magnhild (Magnhild, Magnhild, Magnhildar)
Maia (Maiu, Maiu, Maiu)
Maibrit (Maibrit, Maibrit, Maibritar)
Maika (Maiku, Maiku, Maiku)
Maisól (Maisól, Maisól, Maisólar)
Malan (Maluna, Maluni, Malunar)
Malena [-'l-] (Malenu, Malenu, Malenu)
Malfríð (Malfríð, Malfríð, Malfríðar)
Malja (Malju, Malju, Malju)
Malla [-l:-] (Mallu, Mallu, Mallu)
Malvina [-'v-] (Malvinu, Malvinu, Malvinu)
Margit ['margIt] (Margit, Margit, Margitar)
Margret (Margret, Margret, Margretar)
Margreta (Margretu, Margretu, Margretu)
Margunn (Margunn, Margunn, Margunnar)
Maria ['mar:ija] (Mariu, Mariu, Mariu)
Marianna [-'a-] (Marionnu/Mariannu, Marionnu/Mariannu, Marionnu/Mariannu)
Marið (Marið, Marið, Mariðar)
Marin (Marina, Marini, Marinar)
Marit (Marit, Marit, Maritar)
Marita (Maritu, Maritu, Maritu)
Marja (Marju, Marju, Marju)
Marjun (Marjuna, Marjuni, Marjunar)
Marna [-rn-] (Marnu, Marnu, Marnu)
Marnhild [-rn-] (Marnhild, Marnhild, Marnhildar)
Marta (Martu, Martu, Martu)
Martina [-'t-] (Martinu, Martinu, Martinu)
Marý (Marý, Marý, Marýar)
Masa [-a:-] (Masu, Masu, Masu)
Matilda [-'t-] (Matildu, Matildu, Matildu)
Matthild (Matthild, Matthild, Matthildar)
Maud (Maud, Maud, Maudar)
Málfríð (Málfríð, Málfríð, Málfríðar)
Melania [-'la:-] (Melaniu, Melaniu, Melaniu)
Merrý (Merrý, Merrý, Merrýar)
Metta (Mettu, Mettu, Mettu)
Mia (Miu, Miu, Miu)
Mikala [-'k-] (Mikalu, Mikalu, Mikalu)
Mildrið (Mildrið, Mildrið, Mildriðar)
Milja (Milju, Milju, Milju)
Mina (Minu, Minu, Minu)
Minna (Minnu, Minnu, Minnu)
Mira (Miru, Miru, Miru)
Miriam (Miriam, Miriam, Miriamar)
Mirja (Mirju, Mirju, Mirju)
Mirjam (Mirjam, Mirjam, Mirjamar)
Mona (Monu, Monu, Monu)
Monika (Moniku, Moniku, Moniku)
Morið (Morið, Morið, Moriðar)
Myrna [-rn-] (Myrnu, Myrnu, Myrnu)

N

Naina (Nainu, Nainu, Nainu)
Nanna (Nannu, Nannu, Nannu)
Nanný (Nanný, Nanný, Nannýar)
Nansý (Nansý, Nansý, Nansýar)
Naomi (Naomi, Naomi, Naomiar)
Natalia [-'ta:-] (Nataliu, Nataliu, Nataliu)
Natasja [-'ta:-] (Natasju, Natasju, Natasju)
Nikolina [-'l-] (Nikolinu, Nikolinu, Nikolinu)
Nina (Ninu, Ninu, Ninu)
Ninna (Ninnu, Ninnu, Ninnu)
Nita (Nitu, Nitu, Nitu)
Nomi (Nomi, Nomi, Nomiar)
Noomi (Noomi, Noomi, Noomiar)
Nora (Noru, Noru, Noru)
Norðbjørt (Norðbjørt, Norðbjørt, Norðbjartar)
Norma (Normu, Normu, Normu)

O

Oda (Odu, Odu, Odu)
Oddbjørg (Oddbjørg, Oddbjørg, Oddbjargar)
Oddfríð (Oddfríð, Oddfríð, Oddfríðar)
Oddgerð (Oddgerð, Oddgerð, Oddgerðar)
Oddleyg (Oddleyg, Oddleyg, Oddleygar)
Oddný (Oddný, Oddný, Oddnýar)
Oddrún (Oddrún, Oddrún, Oddrúnar)
Oddvá (Oddvá, Oddvá, Oddváar)
Oddveig (Oddveig, Oddveig, Oddveigar)
Oddvør (Oddvør, Oddvør, Oddvarar)
Olga (Olgu, Olgu, Olgu)
Olivia [-'l-] (Oliviu, Oliviu, Oliviu)
Olivina [-'v-] (Olivinu, Olivinu, Olivinu)
Oluffa [-'l-] (Oluffu, Oluffu, Oluffu)
Oydis (Oydis, Oydis, Oydisar)
Oygerð (Oygerð, Oygerð, Oygerðar)
Oygló (Oygló, Oygló, Oyglóar)
Oyleyg (Oyleyg, Oyleyg, Oyleygar)
Oyvør (Oyvør, Oyvør, Oyvarar)

Ó

Óluva (Óluvu, Óluvu, Óluvu)

P

Palma (Palmu, Palmu, Palmu)
Paula (Paulu, Paulu, Paulu)
Paulina [-'l-] (Paulinu, Paulinu, Paulinu)
Pavla (Pavlu, Pavlu, Pavlu)
Pálma (Pálmu, Pálmu, Pálmu)
Petra (Petru, Petru, Petru)
Petrina [-'t-] (Petrinu, Petrinu, Petrinu)
Píl (Píl, Píl, Pílar)
Poula (Poulu, Poulu, Poulu)
Poulina [-'l-] (Poulinu, Poulinu, Poulinu)
Póla (Pólu, Pólu, Pólu)
Pólina [-'l-] (Pólinu, Pólinu, Pólinu)

R

Ragna (Ragnu, Ragnu, Ragnu)
Ragnfríð (Ragnfríð, Ragnfríð, Ragnfríðar)
Ragnheiður (Ragnheiður/Ragnheiði, Ragnheiður/Ragnheiði, Ragnheiðar)
Ragnhild (Ragnhild, Ragnhild, Ragnhildar)
Ragnvør (Ragnvør, Ragnvør, Ragnvarar)
Rakul (Rakul, Rakul, Rakular)
Randarsól (Randarsól, Randarsól, Randarsólar)
Randfríð (Randfríð, Randfríð, Randfríðar)
Randi (Randi, Randi, Randiar)
Randið (Randið, Randið, Randiðar)
Ranja (Ranju, Ranju, Ranju)
Rannfríð (Rannfríð, Rannfríð, Rannfríðar)
Rannvá (Rannvá, Rannvá, Rannváar)
Rannveig (Rannveig, Rannveig, Rannveigar)
Rannvør (Rannvør, Rannvør, Rannvarar)
Ravnhild (Ravnhild, Ravnhild, Ravnhildar)
Rebekka [-'b-] (Rebekku, Rebekku, Rebekku)
Reiðgunn (Reiðgunn, Reiðgunn, Reiðgunnar)
Reiðunn (Reiðunn, Reiðunn, Reiðunnar)
Renata [-'na:-] (Renatu, Renatu, Renatu)
Revna (Revnu, Revnu, Revnu)
Ria (Riu, Riu, Riu)
Rikka (Rikku, Rikku, Rikku)
Rita (Ritu, Ritu, Ritu)
Ritva (Ritvu, Ritvu, Ritvu)
Roda (Rodu, Rodu, Rodu)
Ronja (Ronju, Ronju, Ronju)
Royða (Royðu, Royðu, Royðu)
(Ró, Ró, Róar)
Róa (Róu, Róu, Róu)
Róða (Róðu, Róðu, Róðu)
Róhild (Róhild, Róhild, Róhildar)
Rósa (Rósu, Rósu, Rósu)
Rut [rut:] (Rut, Rut, Rutar)
Rutt (Rutt, Rutt, Ruttar)
Rún (Rún, Rún, Rúnar)
Rúna (Rúnu, Rúnu, Rúnu)
Røskva (Røskvu, Røskvu, Røskvu)

S

Salbjørg (Salbjørg, Salbjørg, Salbjargar)
Saldis (Saldis, Saldis, Saldisar)
Salgerð (Salgerð, Salgerð, Salgerðar)
Salný (Salný, Salný, Salnýar)
Saloma [-'l-] (Salomu, Salomu, Salomu)
Salvør (Salvør, Salvør, Salvarar)
Sandra (Sandru, Sandru, Sandru)
Sanna (Sonnu/Sannu, Sonnu/Sannu, Sonnu/Sannu)
Saranja [-'r-] (Saranju, Saranju, Saranju)
Sarita [-'r-] (Saritu, Saritu, Saritu)
Sára (Sáru, Sáru, Sáru)
Selinda [-'l-] (Selindu, Selindu, Selindu)
Selma (Selmu, Selmu, Selmu)
Senita [-'n-] (Senitu, Senitu, Senitu)
Sesilia [-'s-] (Sesiliu, Sesiliu, Sesiliu)
Sigbjørg (Sigbjørg, Sigbjørg, Sigbjargar)
Sigborg (Sigborg, Sigborg, Sigborgar)
Sigbrit (Sigbrit, Sigbrit, Sigbritar)
Sigfríð (Sigfríð, Sigfríð, Sigfríðar)
Sigga (Siggu, Siggu, Siggu)
Signa (Signu, Signu, Signu)
Signhild (Signhild, Signhild, Signhildar)
Signild (Signild, Signild, Signildar)
Signuva (Signuvu, Signuvu, Signuvu)
Signý (Signý, Signý, Signýar)
Sigrið (Sigrið, Sigrið, Sigriðar)
Sigrun [sIg-] (Sigrun, Sigrun, Sigrunar)
Sigurbjørg (Sigurbjørg, Sigurbjørg, Sigurbjargar)
Sigurgunn (Sigurgunn, Sigurgunn, Sigurgunnar)
Sigurleyg (Sigurleyg, Sigurleyg, Sigurleygar)
Sigursól (Sigursól, Sigursól, Sigursólar)
Sigvør [sIg-] (Sigvør, Sigvør, Sigvarar)
Silja (Silju, Silju, Silju)
Silrið (Silrið, Silrið, Silriðar)
Silvia (Silviu, Silviu, Silviu)
Silvurlín (Silvurlín, Silvurlín, Silvurlínar)
Simona [-'m-] (Simonu, Simonu, Simonu)
Sirið (Sirið, Sirið, Siriðar)
Sissal (Sissal, Sissal, Sissalar)
Siv (Siv, Siv, Sivjar)
Smæra (Smæru, Smæru, Smæru)
Snjófríð (Snjófríð, Snjófríð, Snjófríðar)
Snæbjørg (Snæbjørg, Snæbjørg, Snæbjargar)
Snæfríð (Snæfríð, Snæfríð, Snæfríðar)
Snæleyg (Snæleyg, Snæleyg, Snæleygar)
Sofía [-'f-] (Sofíu, Sofíu, Sofíu)
Solveig (Solveig, Solveig, Solveigar)
Sonja (Sonju, Sonju, Sonju)
Sól (Sól, Sól, Sólar)
Sólbirta (Sólbirtu, Sólbirtu, Sólbirtu)
Sólbjørg (Sólbjørg, Sólbjørg, Sólbjargar)
Sólbjørt (Sólbjørt, Sólbjørt, Sólbjartar)
Sólborg (Sólborg, Sólborg, Sólborgar)
Sólbrit (Sólbrit, Sólbrit, Sólbritar)
Sólbrún (Sólbrún, Sólbrún, Sólbrúnar)
Sóldís (Sóldís, Sóldís, Sóldísar)
Sóleyð (Sóleyð, Sóleyð, Sóleyðar)
Sólfríð (Sólfríð, Sólfríð, Sólfríðar)
Sólgerð (Sólgerð, Sólgerð, Sólgerðar)
Sólja (Sólju, Sólju, Sólju)
Sólrið (Sólrið, Sólrið, Sólriðar)
Sólrun (Sólrun, Sólrun, Sólrunar)
Sólvá (Sólvá, Sólvá, Sólváar)
Sólveig (Sólveig, Sólveig, Sólveigar)
Sólvør (Sólvør, Sólvør, Sólvarar)
Stefania [-'f-] (Stefaniu, Stefaniu, Stefaniu)
Steinbjarta (Steinbjartu, Steinbjartu, Steinbjartu)
Steingerð (Steingerð, Steingerð, Steingerðar)
Steintóra (Steintóru, Steintóru, Steintóru)
Steinunn (Steinunn, Steinunn, Steinunnar)
Steinvør (Steinvør, Steinvør, Steinvarar)
Stina (Stinu, Stinu, Stinu)
Suffía (Suffíu, Suffíu, Suffíu)
Sunnbjørg (Sunnbjørg, Sunnbjørg, Sunnbjargar)
Sunnfríð (Sunnfríð, Sunnfríð, Sunnfríðar)
Sunnfríða (Sunnfríðu, Sunnfríðu, Sunnfríðu)
Sunnhild (Sunnhild, Sunnhild, Sunnhildar)
Sunniva (Sunnivu, Sunnivu, Sunnivu)
Sunnleyg (Sunnleyg, Sunnleyg, Sunnleygar)
Sunnrið (Sunnrið, Sunnrið, Sunnriðar)
Sunnvá (Sunnvá, Sunnvá, Sunnváar)
Sunnvør (Sunnvør, Sunnvør, Sunnvarar)
Súna (Súnu, Súnu, Súnu)
Súnbjørt (Súnbjørt, Súnbjørt, Súnbjartar)
Súnfríð (Súnfríð, Súnfríð, Súnfríðar)
Súnfríða (Súnfríðu, Súnfríðu, Súnfríðu)
Súnhild (Súnhild, Súnhild, Súnhildar)
Súsanna (Súsonnu/Súsannu, Súsonnu/Súsannu, Súsonnu/Súsannu)
Svanbjørg (Svanbjørg, Svanbjørg, Svanbjargar)
Svanfríð (Svanfríð, Svanfríð, Svanfríðar)
Svanhild (Svanhild, Svanhild, Svanhildar)
Svanleyg (Svanleyg, Svanleyg, Svanleygar)
Svanna (Svannu, Svannu, Svannu)
Sváva (Svávu, Svávu, Svávu)
Sylvia (Sylviu, Sylviu, Sylviu)
Sæbjørg (Sæbjørg, Sæbjørg, Sæbjargar)
Sædis (Sædis, Sædis, Sædisar)
Sæfríð (Sæfríð, Sæfríð, Sæfríðar)
Sæunn (Sæunn, Sæunn, Sæunnar)
Sølva (Sølvu, Sølvu, Sølvu)
Sølvá (Sølvá, Sølvá, Sølváar)
Sølvør (Sølvør, Sølvør, Sølvarar)

T

Tabita [-'b-] (Tabitu, Tabitu, Tabitu)
Talita [-'l-] (Talitu, Talitu, Talitu)
Tanja (Tanju, Tanju, Tanju)
Tea (Teu, Teu, Teu)
Teitrun (Teitrun, Teitrun, Teitrunar)
Tekla (Teklu, Teklu, Teklu)
Teresa [-'r-] (Teresu, Teresu, Teresu)
Tina (Tinu, Tinu, Tinu)
Tinna [-dn-] (Tinnu, Tinnu, Tinnu)
Tita (Titu, Titu, Titu)
Tjóðhild (Tjóðhild, Tjóðhild, Tjóðhildar)
Tomasia [-'m-] (Tomasiu, Tomasiu, Tomasiu)
Torbera (Torberu, Torberu, Torberu)
Torbjørg (Torbjørg, Torbjørg, Torbjargar)
Torbjørt (Torbjørt, Torbjørt, Torbjartar)
Torborg (Torborg, Torborg, Torborgar)
Tordis (Tordis, Tordis, Tordisar)
Torfinna (Torfinnu, Torfinnu, Torfinnu)
Torfríð (Torfríð, Torfríð, Torfríðar)
Torgerð (Torgerð, Torgerð, Torgerðar)
Torgunn (Torgunn, Torgunn, Torgunnar)
Torgunna (Torgunnu, Torgunnu, Torgunnu)
Torleyg (Torleyg, Torleyg, Torleygar)
Torný [-rn-] (Torný, Torný, Tornýar)
Torvør (Torvør, Torvør, Torvarar)
Tova (Tovu, Tovu, Tovu)
Tóna (Tónu, Tónu, Tónu)
Tóra (Tóru, Tóru, Tóru)
Tórhalla (Tórhallu, Tórhallu, Tórhallu)
Tórhild (Tórhild, Tórhild, Tórhildar)
Tórunn (Tórunn, Tórunn, Tórunnar)
Tóta (Tótu, Tótu, Tótu)
Tóva (Tóvu, Tóvu, Tóvu)
Trina (Trinu, Trinu, Trinu)
Turið (Turið, Turið, Turiðar)
Týra (Týru, Týru, Týru)

U

Ulla [-l:-] (Ullu, Ullu, Ullu)
Una (Unu, Unu, Unu)
Unn (Unn, Unn, Unnar)
Unna (Unnu, Unnu, Unnu)
Unnur (Unnur/Unni, Unnur/Unni, Unnar)
Urð (Urð, Urð, Urðar)
Urða (Urðu, Urðu, Urðu)

Ú

Úlvhild (Úlvhild, Úlvhild, Úlvhildar)

V

Vagna (Vagnu, Vagnu, Vagnu)
Valbjørg (Valbjørg, Valbjørg, Valbjargar)
Valborg (Valborg, Valborg, Valborgar)
Valdis (Valdis, Valdis, Valdisar)
Valgerð (Valgerð, Valgerð, Valgerðar)
Vár (Vár, Vár, Várar)
Várdis (Várdis, Várdis, Várdisar)
Váreyð (Váreyð, Váreyð, Váreyðar)
Vera (Veru, Veru, Veru)
Vigdis (Vigdis, Vigdis, Vigdisar)
Viktoria [-'t-] (Viktoriu, Viktoriu, Viktoriu)
Vilbjørg (Vilbjørg, Vilbjørg, Vilbjargar)
Vilbjørt (Vilbjørt, Vilbjørt, Vilbjartar)
Vilborg (Vilborg, Vilborg, Vilborgar)
Vilgerð (Vilgerð, Vilgerð, Vilgerðar)
Vinný (Vinný, Vinný, Vinnýar)
Vióla (Viólu, Viólu, Viólu)
Vivia (Viviu, Viviu, Viviu)
Vígdis (Vígdis, Vígdis, Vígdisar)
Vón (Vón, Vón, Vónar)
Vónbjørt (Vónbjørt, Vónbjørt, Vónbjartar)

Y

Yngva (Yngvu, Yngvu, Yngvu)
Yngvild (Yngvild, Yngvild, Yngvildar)
Yrsa (Yrsu, Yrsu, Yrsu)
Yvonna [-'v-] (Yvonnu, Yvonnu, Yvonnu)

Ý

Ýr (Ýr, Ýr, Ýrar)

Æ

Æsa (Æsu, Æsu, Æsu)

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.