Mycken läsning

Artiklar med tema Färöarna

 

 

 

 

På Færøyene og i Danmark er navnet Magnus Heinason godt kjent, men hos oss er det mange som ikke kjenner historien om denne sjøhelten og hans dramatiske liv.

 

En dag i året 1578 kom en 33-årig sjømann til København for å søke tjeneste hos Kong Frederik II. Han kom sydfra etter å ha vært i sjøkrigstjeneste hos Prinsen av Oranien, der han i 10 år hadde deltatt i Nederlandenes uavhengighetskrig mot Spania. Sjømannen het Magnus Heinason og var sønn av prosten Heini Havreki (*1) på Færøyene.

 

Kongens mann

Magnus hadde godt rykte fra sin krigstjeneste, og kongen forsto at denne erfarne og uredde sjømannen kunne bli nyttig for ham. Magnus ble først sendt til Færøyene for å drive inn gjeld (skuld) for kongen. Året etter ga kongen Magnus eneretten til å forestå handelen på øyene (*2). Kongens rentemester, Kristoffer Valkendorf, likte ikke dette. Han hadde andre planer om hvem som skulle stå for handelen, og begynte å motarbeide Heinason.

 

Tórshavn plyndret

Sjørøveri mot færøyske bygder gjorde også livet vanskelig for færøyingene. Den første sommeren Magnus hadde hånd om handelen, i 1579, skjedde det at Tórshavn ble plyndret av en skotte ved navn Klerck. Hele handelens varebeholdning samt uerstattelige historiske dokumenter ble borte den gangen. Etter den hendelsen fikk Magnus kaperbrev av kongen med rett til å oppbringe engelske og hollandske skip i farvannet mellom Færøyene og Norge. Han klarte å sette en stopper for de mange plyndringene og ble sett opp til som en helt av befolkningen. Etter dette satte han i gang med å bygge et forsvarsanlegg i Tórshavn, Skansen ved Eystaravåg, der Tórshavns fyrtårn nå står.

Men mens Magnus var opptatt med skansebyggingen, seilte et tysk skip rundt om øyene og smughandlet med befolkningen. Dette kom rentemester Valkendorf for øret. At danskekongen på grunn av smughandel hadde gått glipp av inntekter, gjorde at Valkendorf fikk overtalt kongen til å frata Magnus eneretten til handelen.

 

Heinason dømt

For å blidgjøre (blidka) kongen igjen tilbød Magnus seg å prøve å finne en seilingsled til Grønland, men på grunn av umulige isforhold klarte han ikke dette. Valkendorf som stadig ønsket å bli kvitt Heinason, fikk ham i 1581 stevnet for bedrageri ved handelen og for et tilfelle av voldtekt i Norge. Situasjonen var så truende for Heinason at han flyktet til Holland og på ny gikk i tjeneste for Prinsen av Oranien. To år seinere oppsøkte han likevel igjen sin tidligere venn, Kong Frederik. Kongen gikk med på å sette strek over gamle anklagelser, og ga Magnus øya Egholm i Limfjorden i len. Dette likte den gamle erkefienden Valkendorf svært dårlig, og han søkte nå hjelp av noen engelskmenn som hadde anklaget Heinason for ulovlig å ha oppbrakt et engelsk skip mens han gjorde tjeneste i Holland. Igjen begav Magnus seg på flukt, denne gang til Norge, men ble innhentet og arrestert i Bergen. På samme tid skjedde det at danskekongen døde. Nå sto Magnus helt uten beskyttelse, og ved en hastig og ureglementert rettergang, sørget Valkendorf for at Heinason ble dømt til døden. To dager deretter, den 18. januar 1589, ble han halshugget på slottsplassen i København. Valkendorf hadde endelig klart å kvitte seg med sin fiende.

 

Frifunnet etter sin død

På grunn av at rettergangen ikke hadde gått til på rett sett, klarte en venn av Magnus og enken Sofia, å få saken tatt opp igjen. Der ble Heinason frifunnet for alle anklager, Rentemester Valkendorf ble etter det fradømt sine embeter. Kisten med Magnus Heinason ble flyttet og han fikk en hedersbegravelse i kirken ved Ørslev kloster.

Til tross for at han til slutt ble frifunnet og at han enn i dag blir betraktet som en helt, mener mange historikere at Heinason hadde gjort seg skyldig i svært alvorlige overgrep og ulovligheter mens han var i tjeneste for danskekongen.

Men ved slottet Jægerspris på Sjælland troner en flott minnesten over Magnus Heinason side om side med støtter over Peter W. Tordenskjold, Ludvig Holberg, Snorre Sturlason og andre kjente størrelser i det danske riket.

 

(*1) Heini Havreki, ble i 1530 reddet i land i Husavik (på Sandøy) på Færøyene etter å ha drevet i åpen båt fra Norge. Ved reformasjonen ble han ordinert til prest, og noe senere til den første lutherske prost på øyene. (1557 til 1566)

(*2) Handelen på Færøyene var på den tiden monopolhandel og varte totalt fra 1529 til 1856. Handelen var gjennom århundrene på manges hender; drevet av handelsmenn fra Bjørgvin, fra Hamburg, av "det Islandske Kompagni" eller som kongelig enehandel. Men klagene på handelen var ofte mange; - brist på viktige varer, varer som kom for sent, høge priser på importerte varer, og tilsvarende låge for ullvarene som færøyingene hadde å selge.

 

Kilder:
Hans J.Debes: Føroya Søga bd.2.
Heini Madsen: Færøerne i 1000 år
John F.West: Færøerne - en nation og dens historie.

 

 

PS:
I Nordisk familjebok (Uggleupplagan från 1909) blir han kallad Mogens Heinesen

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.