Mycken läsning Artiklar med tema Färöarna

 

 

 

 

Första världskriget tog slut i november 1918. Tiden efter kriget innebar dyrtider i Europa. I Danmark höjdes brevportot från 1 januari 1919. Beslutet om portohöjningen kom sent i december, vintern var sträng och sista fartyget för året från Danmark till Färöarna hade redan avgått när beslutet om portohöjningen kom.

Ett av portona som höjdes var det för lokalbrev i lägsta viktklassen. Där höjdes portot från 5 till 7 öre. Postkontoren på Färöarna hade gott om 5-öresfrimärken, men några 7-öres fanns inte, eftersom denna portosats inte funnits tidigare. Ett ivrigt sändande av telegram fram och tillbaka mellan Tórshavn och Köpenhamn försiggick. Postmästaren i Tórshavn försökte få tillstånd till en framflyttning av tidpunkten för portohöjningen till dess de nya frimärkena fanns på plats – utan framgång. Korrespondensen per telegram skedde på engelska, eftersom censur fortfarande rådde efter kriget.

Men fick helt enkelt söka tillstånd för extraordinära lösningar. Den första lösningen var att använda 4-öresmärken som delades på diagonalen. En sådan halva tillsammans med ett 5-öresmärke blev 7 öre. Eftersom höger- och vänsterhänta väljer olika hörn att påbörja klippningen i, uppstod fyra olika varianter på halva 4-öresmärken. Första kända avstämplingsdag för denna variant är den 4 januari 1919.

Efter några dagar började även 4-öresmärkena ta slut, och då var nästa steg att klippa ur märkesbilden från 4-öres tidningsomslag och därefter halvera den på samma sätt. Även här gavs möjlighet till fyra olika märkeshalvor. Denna lösning användes första gången den 6 januari 1919.

Ytterligare några dagar senare, den 13 januari 1919, var även denna möjlighet på väg att ta slut, varför det beslutades om att ett antal 5-öresmärken skulle tryckas över med texten ”2 øre”. Detta gjordes för hand, ett märke i taget, med en i hast tillverkad stämpel som monterades på en del av ett stolsben. Detta övertryck gjordes i sammanlagt 15.500 exemplar. Stolsbenet ifråga finns idag på Postmuseet i Köpenhamn.

Den 23 januari 1919 anlände fartyget s/s Botnia till Tórshavn med bl.a. de hett eftertraktade 7-öresfrimärkena, och då kunde en tre veckor lång provisorietid upphöra.

 

KÄLLA
Hopballe, Kristian & Riis, Steffen: Færøernes interimistiske frigørelsesmidler 1919 – en dokumentarisk beretning, 5F Frimærker, Odense 1986.

BILDER

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.