Mycken läsning

Artiklar med tema Färöarna

 

 

 

 

Sommaren 1863 gjorde en svensk örlogsman en veckas uppehåll på sin seglats i Nordatlanten. Det var fregatten Eugenie som stannade till vid Färöarna.

 

Om fregatten Eugenie

Fregatten Eugenie sjösattes 19 deceber 1844 på Carlskrona varv, och inträdde i tjänst 1846. Skeppet rustades första gången i maj 1847, och var på 1.355 ton.

Fregatten Eugenie

Det förde ursprungligen 46 kanoner. Fyra 6 1/2 tums bombkanoner och trettiotvå 24-pundiga, men blev ombestyckad flera gånger. Hon är särskilt känd genom sin världsomsegling 1851-53, som är väldokumenterad.
Skeppet satte då världsrekord i snabb genomfart av Magellans sund, aldrig senare överträffat av seglande fartyg.

Eugenie "nedhöggs" 1877 på Carlskrona varv till korvett och blev från maj 1888 stillaliggande logements och övningsfartyg. Med hennes degradering försvann segelfregatterna ur flottan. I ett Kungligt brev 1901 degraderades hon till enbart "kasernfartyg", varvid master och rigg togs ner. Eugenie utrangerades enligt ett Kungligt brev 1918, såldes året därpå, rådbråkades och höggs upp vid Torekov på västsidan av Skåne.

 

Färöbesöket

I juli ankommer fregatten Eugenie med 344 man under befäl av Govert Indebetou.

Govert Indebetou var född i Södermanland 1807 och hade minsann gjort karriär den långa vägen. Han startade nämligen som kajutpojke. Han hade tidigare gjort flera långseglingar, exempelvis var han i egenskap av premiärlöjtnant med korvetten Carlscrona till Medelhavet 1844-45. Från 1852 och ett par år framåt tjänstgjorde han (utlånad av prins Oskar) tillsammans med ett par andra sjöofficerare, i Preussen för att på plats hjälpa till med organisera och rusta deras nya flotta.

Kommendörkapten Govert Indebetou skriver i sin dagbok bla att "Torshamns invånare göder deras jord med fiskhuvuder och annat för att få en bättre gräsväxt".

Om uppehållet på Färöarna kan man läsa i Tidskrift i Sjöväsendet från 1963.

Dessutom är reseanteckningarna utgivna i bok av Samfundet Sverige-Färöarna.

 

KÄLLA
Sjöhistoriska Samfundet, förening
Färöarna förr, bok utgiven av Samfundet Sverige-Färöarna

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.