Mycken läsning

Artiklar med tema Färöarna

 

 

 

 

I Svensk Läraretidning nr 31 av den 2 augusti 1899 skriver en svensk folkskolelärare om en resa i Nordatlanten. V. Liden, på resa till Island, stannade till på Färöarna och hans beskrivning av besöket hamnar i tidningen som en liten artikel med rubriken :

 

En skola på Färöarna

Såsom förut meddelats har folkskolläraren V. Liden i Norberg i sommar företagit en färd till Island. Uti en korrespondens till Bergslagsbladet meddelar han följande lilla bild från Färöarna, dem han också besökt:

bild RubrikPå aftonen den 16 juni fingo vi Suderö, den sydligaste av Färöarna, i sikte, och tidigt följande morgon ankrade vi i en smal bukt: Trangisvaag.
Uppehållet här blef för min del utomordentligt angenämt och lärorikt. Jag fick höra, att det skulle finnas en skola i den lilla nere vid stranden belägna byn, och rodde i land för att bese den.
Utanför ett hus, som betydligt skilde sig från de andra kojorna, träffade jag en reslig man, som jag vände mig till. Jo, detta var skolan och - läraren.
Min upplysning, att jag också i mitt hemland ägnade mig åt undervisarens kall, beseglade mitt Öde för den dagen: jag blef föremål för den mest utsökta gästvänlighet.
Läraren, hr D. J. Larsen var född färing, men hade tagit sin examen i Danmark. Hans lön var 1,000 kr. förutom husrum och vedbrand. Lägenheten var lika rymlig som de flesta folkskollärares i Sverige, och i fönstren stodo krukväxter, så frodiga, att man därhemma får söka efter deras like. När så det rika frukostbordet stod dukadt, var det icke mycket, som påminte om, att man befann sig i den utkrok af världen, som benämnes Färöarna.

Så följde jag med in i skolan, där 24 småttingar nu voro samlade, och åhörde ett par lektioner. En skrifbok fick jag med mig som minne. Den kan godt mäta sig med de bättre hemma hos oss, trots att den är skrifven på danska, ett språk, som barnen först få göra bekantskap med i skolorna. (Det färöiska språket liknar till sina grunddrag isländskan.)
- Hvad som mest förvånade mig, var den snygghet, som rådde öfverallt.
Barnen sågo också ganska fina och trefliga ut."

 

KÄLLA
Tidskriften Svensk Läraretidning, nr 31, 1899

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.