Mycken läsning Artiklar med tema Färöarna

 

 

 

 

Den 2 juni 2011 kläcktes sex duniga små sångsvanar vid den lilla insjön Niðri á Vatni i Eiði. De stolta föräldrarna hade noga vaktat sina ungar och lyckats få fyra stycken att överleva. Det är fjärde gången svanparet i Eiði fått ungar.
Vi har tidigare skrivit om svanarna i Tíðindablaðið, men det är först nu vi kan berätta hela historien om sångsvanarnas återkomst till Färöarna.

 

Svanparet i Eiði följs med stort intresse, framför allt i Eiði men också av alla som önskar en livaktig stam av sångsvan på Färöarna.

Det är mycket länge sedan sångsvanar i frihet senast häckade på Färöarna. Man vet att det fram till 1600-talet fanns en stam av häckande svanar. Av någon anledning dog den ut. Sångsvan heter sangsvanur eller okn på färöiska. På tre ställen finns platser med namnet Oknadalur, vilket tyder på att det har funnits svanar just där.

 

Försök att få sångsvanar till Färöarna

1990 gjordes försök att få isländska svanar att häcka på Färöarna, men det resulterade inte i några ungar. Svanar som är på flytt till eller från vinterviste mellanlandar ibland på Färöarna och 1992 fångades en honfågel och 1997 en hanfågel. De kom troligen från Island och de fick hålla till i en liten sjö i Tórshavn.

Åren gick utan att man såg tecken på att fåglarna var redo att häcka. Men plötsligt våren 2004 började paret ordna med ett rede och i mitten av april lade sig honan att ruva. Hanen hade fullt sjå att jaga bort alla som närmade sig boet. Den 15 maj kom den stora dagen när man fick se honan komma ut med två ungar, men tyvärr blev glädjen kortvarig. Den 17 maj var ungarna försvunna och kvar var bara blodiga dun. Man vet inte vad som hände, kanske var det en katt eller en rovfågel som varit framme.

Det blev bestämt att man genast skulle städa ur boet i hopp om en andra häckning och mot alla odds lade honan nya ägg i början på juni. Det visade sig senare att hon lagt tre ägg och den 7 juli kläcktes alla tre. Två dagar senare fångades fåglarna och flyttades till en annan liten sjö i Tórshavn. Där skulle förhållandena vara bättre för svanfamiljen. Två veckor senare var dessvärre bara en unge kvar, de andra hade försvunnit spårlöst med några dagars mellanrum. Glädjande nog mådde den kvarvarande ungen bra, i alla fall till hösten 2005. Efter det vet man inte vad som hänt den. Dessbättre har svanparet fått ungar nästan varje år därefter.

 

Svanarna i Eiði

En hanfågel, som paret fick 2005, fann en maka någonstans på Färöarna. Hon kom troligen från Island men hon var inte ringmärkt så man vet inte säkert. De båda slog sig ner i Eiði och har sedan stannat kvar där. Svanarna är till stor glädje för bygdens invånare och några speciellt intresserade personer ger dem mat dagligen. Nu var ju den stora frågan om de skulle kunna föröka sig helt utan inblandning av människor. Svanar är könsmogna vid 3 års ålder men inte redo att para sig förrän de är 4-6 år gamla. Man visste ju inte hur gammal honan var, så det var bara att vänta och se.

Vi vet nu att det gick bra. Svanarna i Eiði fick 2 ungar 2008, 5 st 2009, 5 även 2010 och i år fick de 4 ungar. Folk i bygden har berättat att samma mönster upprepas varje år. När det är dags för svanhonan att börja ruva jagar hanen bort fjolårsungarna och andra eventuella svanar i sjön. Det har blivit något av ett problem att han även ger sig på får som fredligt går och betar vid sidan av sjön. Det finns fler insjöar som svanarna kan vara i men det verkar som de trivs bra i Eiði och i höstas var det ofta 19 svanar där samtidigt. Kanske får man börja kalla Niðri á Vatni för Svansjön.

 

Ringmärkning

Den 5 oktober var det dags för fåglarna att undersökas och ringmärkas. I ett par veckor hade svanarna matats i en liten inhägnad nere i vattnet. På förmiddagen hade alla sex stängts in där. De var lugna och verkade finna sig väl tillrätta så länge alla var samlade.
Till Eiði kom Tróndur Leivsson från Umhvørvisstovan (miljøstyrelsen) i Tórshavn med utrustning för proceduren. Först fångades tre av ungarna och stoppades ner i varsin säck. Då blev det liv i luckan, de kvarvarande svanarna flaxade vilt med vingarna och försökte ta sig ut. En man från bygden klev in till dem och de lugnade sig.

Ungarna i säckarna blev vägda, fick medicin mot mask, blev sprayade mot löss, blev könsbestämda och fick till sist en ring runt vänster ben. Vartefter ungarna var klara fick de simma iväg. De blev mötta av de andra svanarna som uppehöll sig i sjön. Det var som om de ville veta vad det var som skett. Den sista ungen och svanparet blev sedan infångade och fick gå igenom samma behandling. Hanen fick sin gamla ring utbytt, för att få en märkning på ringen som liksom de övrigas ringar ingår i ett internationellt system. Det innebär att om en fågel hittas död i ett annat land så går det att spåra dess ursprung. En liten stund senare var den lilla familjen samlad och ordningen i sjön återställd.

Kanske kan man nu efter tjugo års arbete hoppas på att man lyckats få en livaktig stam med sångsvanar på Färöarna.

 

KÄLLOR

• Tróndur Leivsson, Umhvørvisstovan
• Invånare i Eiði

 

BILDER

 

 

 

 


Nyhetsbrev

 

Prenumerera på vårt oregelbundna Nyhetsbrev.

 
 


Bli medlem

 

Bli medlem - Din genväg till Färöarna.

 
 


Facebook

 

Håll dig uppdaterad - Följ oss på Facebook.

 
 


Kontakta oss

 

Frågor ? Skriv till oss här.

 
 

 

 

 

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.