Verksamheten inom Samfundet Sverige-Färöarna 1995

 

Styrelse:

 • ordförande Hans Christiansen, vald till årsmötet 1996
 • vice ordförande Lars-Erik Larsson, vald till årsmötet 1997
 • sekreterare Rune Bengtsson, vald till årsmötet 1996
 • kassaförvaltare Sven Zachrisson, vald till årsmötet 1997
 • Gunnel Wallén, vald till årsmötet 1997
 • Eva Wintzell, vald till årsmötet 1997
 • Sören Hallgren, vald till årsmötet 1996
 • Marianne Schönfeldt, vald till årsmötet 1997

Revisorer:

 • Solveig Nordström
 • Björn Sörensen

Revisorssuppleant:

 • Ingegerd Wahrgren

Valberedning:

 • Birgitta Hylin
 • Britt Werner
 • Mats Gullberg

Den 31 december 1995 var medlemstalet 380 betalande medlemmar och 4 hedersmedlemmar.

Hedersmedlemmar: Birgitta Hylin, hedersordförande samt Jeffrei Henriksen, Ebba Lindberg och Ingvar Andersson.

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden.

Möten

Samfundets medlemmar har under året kallats till fyra sammankomster:

 1. Den 26 mars. Årsmöte och därefter föredrag av Jan Klövstad och Kirsti Didriksen om aktualiteter i Färöarna. Nordiska museet i Stockholm.
 2. Den 15 maj. Nanna Hermansson från Samfundet Sverige-Island och Kjell Fransson från Föreningen Sverige-Grönland berättade om ”sina” öar och föreningar.
 3. Den 7 september. Utställning på Nordiska museet, studenter från Nordens Folkhögskola Biskops Arnö visade bilder. Flera av utställarna var närvarande och berättade om sina bilder.
 4. Den 23 november. Björn Hagström och Eva Wintzell om ”Tre musketörer”, Heinesen, Brú och Matras.

Medlemmar i Samfundet Sverige-Färöarna har deltagit vid:

 • Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, sista helgen i oktober. Medlemmar från Göteborg tjänstgjorde i Samfundets monter.
 • Den 31 oktober i Uddevalla. Birgitta Hylin och Lars-Erik Larsson höll en heldagskurs för lärare om Färöarna.

Årets medlemsgåva: En musikkassett med barnvisor ”Syng bara við”.

Den löpande kontakten med medlemmarna har upprätthållits genom medlemstidningen Tíðindabaðið, som utkommit med fyra nummer.

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter samt bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans och resultaträkningen.

 

Mars 1996
Hans Christiansen

 

 

 

 

  Frågor eller kommentarer på artikel ?
  Skriv här

 

Följ med vad som händer :
Skriv upp dig till Samfundets oregelbundna Nyhetsbrev här och GILLA oss på Facebook , så håller vi dig uppdaterad.

 

 

 

 

Om oss

 • Om oss - Samfundet Sverige Färöarna

  Om oss - Samfundet Sverige Färöarna

  Ideell Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening, som bildades 1973 av bland andra Birgitta Hylin. Ändamål Ändamålet är att sprida Läs mer
 • Samfundets historik

  Samfundets historik

  VÅR HISTORIA liten förening med stora ambitioner.     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik FÄRÖARNA - ETT OKÄNT LAND I NORDEN, Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   Ändamål § 1 Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

  Böckertill försäljning Här kan du se vilka böcker mm Samfundet har till försäljning. För att göra en beställning är det Läs mer
 • 1

Inloggning författare, skribenter och administratorer.