Verksamheten inom Samfundet Sverige-Färöarna 2000

 

Styrelse:

 • ordförande Gunnel Wallén, vald till årsmötet 2001
 • vice ordförande Sören Hallgren, vald till årsmötet 2002
 • kassaförvaltare Rune Bengtsson, vald till 2002
 • sekreterare Ove Granum, vald till årsmötet 2001
 • Britt Werner, vald till årsmötet 2002
 • Ralph Björkman, vald till årsmötet 2001
 • Anne Eide Mörner, vald till årsmötet 2002
 • Lars Ljungdal, vald till årsmötet 2001
 • Anna Westfahl, vald till årsmötet 2001

Revisorer:

 • Poul Gilvad
 • Lars-Erik Larsson
 • suppleant Hans Christiansen

Valberedning:

 • Hans Christiansen
 • Lars-Erik Larsson

Året som gick

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.

Den 31 december 2000 var medlemstalet 211 betalande medlemmar och 6 hedersmedlemmar.

Hedersmedlemmar: Björn Hagström, Jeffrei Henriksen, Ebba Lindberg, Erik Stark, Gunnar Åkerblom och Ingvar Andersson.

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter samt bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans och resultaträkningen.

Samfundet har mottagit en penninggåva på 30.000 kr, som testamenterats av nu avlidna medlemmen Marianne Schönfeldt.

Medlemmarna har erhållit fyra nummer av medlemstidningen Tíðindablaðið.Samfundets samarbete med Norden i Fokus (tidigare Arena Norden) har varit mycket gott och fruktbärande.

Aktiviteter

Samfundets medlemmar har under året kallats till fem möten:

 1. Årsmötet hölls lördagen den 25 mars i filmsalen på Postmuseum i Stockholm. Programpunkten hette: ”Att presentera sitt land i frimärksformat - Färöarna och Lettland som jämförande exempel.” Rune Bengtsson visade bilder och berättade.
 2. Träff på Arena Norden onsdagen den 3 maj. Diabildsvisning och allmän information om Färöarna. Även ”Färöarna ockuperade:” Ove Granum berättade om händelserna vid krigsutbrottet för 60 år sedan.
 3. ”Fågellivet på Färöarna.” Statsveterinär Torsten Mörner visade bilder och berättade. Arena Norden onsdagen den 11 oktober.
 4. Tisdagen den 5 december. Samarrangemang med Norden i Fokus, Studieförbundet Vuxenskolan och Föreningen Natur och Samhälle i Norden. ”Färöarna - ett ekologiskt och socialt uthålligt samhälle.” Doktorand Per Olov Berg ger sin syn på Färöarnas uthållighet i äldre tider.
 5. Torsdagen den 7 december. Samarrangemang med Norden i Fokus och ABF. ”Färöarna - en självständig stat i Norden?” Färöarnas vice statsminister Høgni Hoydal berättade om Färöarnas självständighetsprocess och roll i EU och Norden. Annika Hoydal, färöisk skådespelerska och sångerska, sjöng och berättade personliga minnen om författaren William Heinesen, som år 2000 skulle ha fyllt 100 år. Bengt Göransson, tidigare svensk kulturminister, hälsade gästerna välkomna till Stockholm och ABF-huset.

Medlemmar i Samfundet Sverige-Färöarna har deltagit vid:

 • Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 14-17 september. Poul Gilvad ansvarade assisterad av Elsa Hagvall och Lisbeth Pettersson.
 • Hembygdsdräktens dag den 27 augusti på Skansen.
 • Föreningen Norden-träff i Södertälje den 26 april. Ove Granum och Gunnel Wallén visade diabilder och berättade om Färöarna.

Övrigt:

”Människor och båtar i Norden”, 27 maj - 1 juni. Ombord på utställningsskeppet M/S Nordwest, som låg vid Skeppsbron i Stockholm, visades utställningen ”Människor och båtar i Norden”, ett projekt som genomfördes av Sjöhistoriska museet i samverkan med Riksutställningar. Med på utställningen fanns en färöisk seksmannafar.Samfundet Sverige-Färöarna, representerat av Ingvar Andersson, Ove Granum och Gunnel Wallén, informerade om Färöarna ombord på skeppet. Vid två tillfällen visade Ove Granum diabilder för intresserade besökare.

Samfundet har givit stöd till projektet ”Svenska rit- och rimsagor på Färöarna”, som drevs av Nordens hus på Färöarna och den finlandssvenska teaterpedagogen Hedvig Westerlund.

Samfundet har under året haft kontakt med färöföreningarna i Finland, Norge, Tyskland och Lettland.

Omkring 50 brev- och telefonförfrågningar från medlemmar och andra färöintresserade personer har besvarats endera av Gunnel Wallén eller Ove Granum. Förutom turistinformation har Samfundet fått frågor om bland annat Färöarnas nationalsång, tunnlar på Färöarna, det färöiska språket och kvaddans. Samfundet har också förmedlat kontakter för hjälp till översättningar av färöiska texter, bland annat för Sveriges Televisions räkning, samt bistått gymnasielärare som önskat IT-kontakter på Färöarna.

 

Stockholm, februari 2001
Gunnel Wallén

 

 

 

 

 

  Frågor eller kommentarer på artikel ?
  Skriv här

 

Följ med vad som händer :
Skriv upp dig till Samfundets oregelbundna Nyhetsbrev här och GILLA oss på Facebook , så håller vi dig uppdaterad.

 

 

 

 

Om oss

 • Om oss - Samfundet Sverige Färöarna

  Om oss - Samfundet Sverige Färöarna

  Ideell Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening, som bildades 1973 av bland andra Birgitta Hylin. Ändamål Ändamålet är att sprida Läs mer
 • Samfundets historik

  Samfundets historik

  VÅR HISTORIA liten förening med stora ambitioner.     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik FÄRÖARNA - ETT OKÄNT LAND I NORDEN, Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   Ändamål § 1 Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

  Böckertill försäljning Här kan du se vilka böcker mm Samfundet har till försäljning. För att göra en beställning är det Läs mer
 • 1

Inloggning författare, skribenter och administratorer.