Verksamheten inom Samfundet Sverige-Färöarna 1996

 

Styrelse:

 • ordförande Hans Christiansen, vald till årsmötet 1997
 • vice ordförande Gunnel Wallén, vald till årsmötet 1997
 • kassaförvaltare Rune Bengtsson, vald till årsmötet 1998
 • sekreterare Lars-Erik Larsson, vald till årsmötet 1997
 • Sören Hallgren, vald till årsmötet 1998
 • Wictoria Insulán, vald till årsmötet 1998
 • Britt Werner, vald till årsmötet 1997
 • Marianne Schönfeldt, vald till årsmötet 1997

Revisorer:

 • Björn Sörensen
 • Ingegerd Wahrgren

Revisorssuppleant:

 • Poul Gilvad

Valberedning:

 • Birgitta Hylin
 • Poul Gilvad
 • Mats Gullberg

Den 31 december 1996 var medlemstalet 338 betalande medlemmar och 4 hedersmedlemmar.

Hedersmedlemmar: Birgitta Hylin, hedersordförande samt Jeffrei Henriksen, Ebba Lindberg och Ingvar Andersson.

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem/familj.

Samfundets ekonomi baseras på inkomster från medlemsavgifter samt bidrag från Föreningen Norden. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till balans och resultaträkningen.

Medlemmarna har erhållit tre nummer av medlemstidningen Tíðindablaðið samt ett specialnummer, Føroyar - vårt land i Norden, utgivet av Norsk-Færøysk Lag, Samfundet Sverige-Färöarna, Tjaldur i Finland och Føroyingsfelagið Nuuk.

Årets medlemsgåva: Ett kassettband med tre radioprogram, Grannland, av Sture Näslund och en bok om Mykines av Hans Christiansen och Björn Sörensen.

Möten

Samfundets medlemmar har under året kallats till fyra möten:

 1. Den 31 mars. Årsmöte i Naturens hus på Djurgården.
 2. Vårfest på Skansen.
 3. Den 19 september. Sture Näslund gästade Samfundet och talade om Massmedia på Färöarna och om Oljans utveckling och betydelse på Färöarna.
 4. Konst, film, foto, språk och litteratur. Hässelby slott 5-6 och 20 oktober.

Medlemmar i Samfundet Sverige-Färöarna har deltagit vid:

 • Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Medlemmar från Göteborg tjänstgjorde i Samfundets monter.

Stipendium:

Samfundet har instiftat ett stipendium - Birgitta Hylins stipendium.

Kontakter

Samfundet har under året haft kontakt med färöföreningar i Finland, Norge och Grönland.

 

Januari 1997
Hans Christiansen

 

 

 

 

 

  Frågor eller kommentarer på artikel ?
  Skriv här

 

Följ med vad som händer :
Skriv upp dig till Samfundets oregelbundna Nyhetsbrev här och GILLA oss på Facebook , så håller vi dig uppdaterad.

 

 

 

 

Om oss

 • Om oss - Samfundet Sverige Färöarna

  Om oss - Samfundet Sverige Färöarna

  Ideell Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening, som bildades 1973 av bland andra Birgitta Hylin. Ändamål Ändamålet är att sprida Läs mer
 • Samfundets historik

  Samfundets historik

  VÅR HISTORIA liten förening med stora ambitioner.     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik FÄRÖARNA - ETT OKÄNT LAND I NORDEN, Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   Ändamål § 1 Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

  Böckertill försäljning Här kan du se vilka böcker mm Samfundet har till försäljning. För att göra en beställning är det Läs mer
 • 1

Inloggning författare, skribenter och administratorer.