Bilder från förr i tiden

Blandade bilder från Färöarna. Gemensamt för alla fotografier och illustrationer är att de är av äldre datum.

torsdag, 01 januari 1970

Inloggning författare, skribenter och administratorer.