Ockupationsåren 1940-45

Engelsmännen ockuperade Färöarna få dagar efter att tyskarna hade ockuperat Danmark och Norge i början av april 1940. Det strategiska läget i Nordatlanten gjorde att engelsmännen snabbt fattade beslut att stationera trupper där.

Det kan noteras att under ockupationen var det vänstertrafik på ön Vágar.

Britterna lämnade Färöarna i september 1945.

söndag, 09 augusti 2015

Inloggning författare, skribenter och administratorer.