Historia

 • Varför minskade det norska riket 1814?

   

  Därför är Grönland inte svenskt . Det är rubriken på Harald Gustafssons understreckare i Svenska Dagbladet den 1 februari 2014. Den

  ...
 • Vackraste meningen på färöiska - tankar om ett riksdagsprotokoll

   

   

   

  ...
 • Två bemärkningar till Harald Gustafssons artikel

   

  Mine bemærkninger gælder ikke artiklens hovedanliggende: hvorfor kongen af Sverige ikke fik (eller tog) Grønland, Færøerne og Island sammen med Norge. Det er visselig interessant, men drøftes altså ikke her.

   

  Artiklens titel

  Min ene

  ...
 • Torv som kultur

   

  En titt på en ekonomisk karta över Kronobergs län visar tydligt hur stor del av landskapet som består av moss- och myrmark. Spåren efter historiska aktiviteter i torvmossarna varierar kraftigt. I bästa fall har naturen tagit tillbaka intrycket av orörd

  ...
 • Tórshavn mitt i världen, liten bakgrund

   

  Tórshavn, namnet rymmer både gudanamnet och ordet hamn. Troligen stammar det från nybyggartiden, på 800-talet då folk från västra Norge och från nordiska områden på brittiska öarna flyttade in.

   

  Bönder slog sig ner där det fanns vatten, mark

  ...
 • Thurids krig – en dokumentärfilm

   

  Dokumentär

   

  Thurids krig är en dokumentärfilm av Uffe Bregendahl. Filmen handlar om den färöiska unga kvinnan Thurid Poulsen.

  Engelsk ockupation

  Den 12 april 1940 ockuperas Färöarna av brittiska trupper. Thurid, 15 år

  ...
 • Svenskt flottbesök, Eugenie i Tórshavn 1863

   

  Fartygschefen Govert Indebetou var skickad att gå med fregatten Eugenie i sikte av Färöarna och "där ankra om omständigheterna så medgiva”. Det lyckades den 4 juli 1863 och efter salut roddes kaptenen i land för att besöka övrigheten. Så inleddes en

  ...
 • Svenskar besöker Färöarna 1970

   

  Arne Kockum gör ett försök nu nästan 45 år senare, att i denna reseskildring besvara frågan varför han reste till Färöarna sommaren 1970. Hade Nils Linnman och Sixten Jonsson genom sin bok ”Färöarna – fåglar och fångster” ett finger med i

  ...
 • Svenska fregatten Eugenie

   

  Sommaren 1863 gjorde en svensk örlogsman en veckas uppehåll på sin seglats i Nordatlanten. Det var fregatten Eugenie som stannade till vid Färöarna.

   

  Om fregatten Eugenie

  Fregatten Eugenie sjösattes 19 deceber 1844 på Carlskrona

  ...
 • Storvalen exploderade, gav eko runt klotet 2013

   

  En storval som strandat släpades till den museala valstationen Við Áir. Vad hände sedan?

   

  Under vintern simmar ofta stora valar nära Färöarna. I november gick fyra kaskelotter (Physerter macrocephalus) för långt in i Sundalagið, sundet

  ...
 • Snurra - En färöisk leksak i global belysning

   

  När jag för några år sedan besökte en hemslöjdsbutik i Tórshavn fann jag en traditionell leksak som ådrog sig mitt intresse. Det var en så kallad snurra, tillverkad av ett skivformat tunt sesamben eller senben, som det också kallas, det vill säga en lös benplatta

  ...
 • Skatter i sanden

   

  Färöarna reser sig brant ur havet och några öar liknar en fliða, en skålsnäcka, i formen. En av öarna, Sandoy är så helt annorlunda med den breda, frodiga dalen med bygden heima á Sandi längst i söder, öster om viken, Sandsvágur. Där ligger den tjärade kyrkan högt

  ...
 • Simhallen på Hestur

   

  En av Samfundets medlemmar, Kjell Havring, ställde upp för att för ett tjugotal åhörare den 19 februari 2014 berätta om sina upplevelser 1977 på ön Hestur där den enda bygden har samma namn som ön. Den hade då 40 invånare, nu hälften så

  ...
 • Saltsilo blir kultur- och konserthus

   

  Den 17 februari 2011 beslöt Färöarnas landstyre att bevilja 20 miljoner kr till ett nytt kulturhus i Saltsilon på Drelnes i Trongisvágur. Tidigare hade danska Folketinget beviljat 18 miljoner och Mærskfonden 20 miljoner till projektet SALT som går ut på att

  ...
 • Psalmdiktaren Thomas Kingo

   

  I sin roman Barbara skriver den færøyske forfatteren Jørgen-Frantz Jacobsen:

  ”Thorshavns fattige Indvaanere begyndte at indfinde sig. Konerne var i sorte Sjaler og Tørklæder. De kom ind med sammenkneben Mund og Kingos Salmebog mellom Hænderne”

  ...
 • På vandring i Nólsoys fortid

   

  Som på många andra ställen finns på Nólsoy ett ökat intresse för forntiden och för egen historia. Med vetskapen om att de gamla traditionsbärarna blivit allt färre bad fornminnes- eller hembygdsföreningen arkeologen Steffen Stummann Hansen att skriva om öns

  ...
 • Öströms fabrik. Sätt maskinen i gång.

  Den moderna industrin tog sin början på Färöarna med en ångmaskin i en ny fabrik 1887. Det rådde stora förväntningar och förundran. Den första perioden blev kort, men satte sina spår och den svenske direktören Öströms namn lever fortfarande.

  Den

  ...
 • Om Färöarna - föredrag af Theodor Nordström den 23 februari 1878

   

  Det finns inte så många gamla texter eller böcker om Färöarna, skrivna på svenska. Men då och då kan man lyckligtvis fortfarande stöta på en skrift, ett häfte eller en artikel man inte tidigare har sett. Här presenterar vi ett föredrag från

  ...
 • Om Fårbrevet - Seyðabrævið

   

  Fårbrevet

  Seyðabrævið

   

  Hakon með guðs miskun noregs hærtuge

  ...
 • Om bröllop på Färöarna

   

  Konsten att göra brudkronor med traditionell bakgrund, vackra höga uppsättningar med blommor av papper i alla färger, kan vi lära i en ny handbok som presenterades i somras: Krona och krans. Smycka till fest och bröllop. Författare är Gunilla Mattsson. Det är

  ...
 • Ofrivillig midsommarafton på Patricia vid Färöarna 1940

   

  Ett svenskt passagerarfartyg fullt av folk som försökte fira midsommar på fjorden utanför Tórshavn, bevakade av beväpnade brittiska trålare. Det var under andra världskrigets turbulenta försommar 1940. Hur kom det sig?

   

  Sverige var illa rustat

  ...
 • Nólsoy – Utomherten, - om en märklig kontakt mellan bygder

   

  DET VAR SOMMAREN 1974, som en grupp från Nólsoy på Färöarna skulle uppträda på musikveckorna i Östersund och Musik vid Siljan med sin åldriga kedjedans. 25 personer skulle dock inkvarteras under en veckas tid mellan dessa båda arrangemang. Jag hade snappat upp detta

  ...
 • Näbbskatt på Färöarna

   

  Gammal skyddsjakt på korp

   

  Naturforskaren Dorete Bloch (1943-2015), Färöarnas naturhistoriska museum, har skrivit en intressant artikel om jakt

  ...
 • Malerinnen Kerstin von Post

   

  I Tvøroyri kirke på Suðuroy henger et maleri som forestiller Jesus som velsigner brødet ved den siste nattverden. Nederst på bildet står det: ”Til Suderøs Beboere fra Kerstin von Post, 1885.”
  Besøkende i kirken kan sikkert ha undret: ”Hvem var denne Kerstin

  ...
 • Magnus Heinason - en färöisk sjöhjälte på 1600-talet

   

  På Færøyene og i Danmark er navnet Magnus Heinason godt kjent, men hos oss er det mange som ikke kjenner historien om denne sjøhelten og hans dramatiske liv.

   

  En dag i året 1578 kom en 33-årig sjømann til København for å søke tjeneste hos Kong

  ...
 • Landsbiblioteket i Tórshavn - kontakter med Sverige

   

  Det var tyst i läsesalen på landsbiblioteket i Tórshavn 1964, ljuset föll vackert in genom de stora välvda fönstren och trästolarna var både bastanta och hårda. Det som förvånade mig mest var de många böckerna på svenska. Inte förrän många

  ...
 • Kvartermesterens memoirer

   

  Samuel F. Samuelsen (1852-1932), kallad Sámal á Krákusteini, efter det hus han växte upp och bodde i, nära Skansen i Tórshavn. Han förde dagbok och på äldre dagar skrev han sina memoarer. Fadern var timmerman och en av de 20-tal militärer som turades om att gå vakt

  ...
 • Kvannen (Angelica archangelica) på Färöarna och Island

   

  Kvanngård

  Om man åker runt på Färöarna kan man fortfarande se en och annan välskött kvanngård - hvanngarður. Det finns också flera ortnamn som vittnar om kvannens betydelse en gång i tiden, exempelvis

  Koldriften i Hvalba gjennom flere århundrer

  I det tidligere færøyske tidsskriftet Mondul finns en artikkel om koldriften på Suðuroy. Der står bl.a. å lese: ”Í øldir hava hvalbingar høgt kol, serliga til egið brúk.…” [I århundrer har folk i Hvalba hugget kol, særlig til eget bruk]. Allerede på 1600-tallet berettes det i

  ...
 • Kolafrúan Kerstin von Post

  Man vet ikke så mye om bakgrunnen til at malerinnen fra Sørmland i Sverige begynte med koldrift på Suðuroy.
  Den færøyske forfatteren Axel Mortensen beretter i en artikkel at en svensk ryttmästare, Allan A.H. Dahl, i 1873 fikk konsesjon på kolbrytning på Suðuroy (untatt

  ...
 • Jørgen Frantz Jacobsens krönika THORSHAVN

  Jørgen Frantz Jacobsen (1900-1938) skrev på dansk, men i skrift og tale kjempet han for at det færøyske språket skulle vinne sin rett. Han var levende opptatt av forholdet mellom Danmark og sitt kjære fedreland; skrev en mengde artikler og kronikker om temaet og ga i 1927 ut boka

  ...
 • Jørgen Frantz Jacobsen i Stockholm

  Selv om det er romanen Barbara som Jørgen Frantz Jakobsen (1900-1938) först og fremst forbindes med, var det som historiker og journalist han så på seg selv. Han skrev i flere år for den danske avisen Politiken, og er særlig kjent for sine kronikker om nordiske forhold. Fire år

  ...
 • Islänningasagor. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar.

  Vad har dagens reaktioner på hedersmord att göra med mentaliteten i en karg nordisk miljö, hur man sonade oförrätter, hur man hanterade kärleksproblem?

  I en intervju i Magasin Fyrahundrafemtio ger den mångfacetterade litteraturvetaren Gunnar D Hansson uttryck

  ...
 • Intermezzo vid ett fågelberg

   

  Filmaren Sten Nordensköld (1889 -1987) berättar om ett minne från 1950-talet

   

  Under nio besök på Färöarna sommar till höst samt ett under midvinter har jag fått stor sympati för

  ...
 • Huset vid Brunn på Nólsoy

   

  Den äldsta delen av huset vid Brunn - húsini við Brunn - är roykstovan, rökstuga med öppen eldstad, och den är byggd av drivtimmer under senare delen av 1600-talet. Ägare var Jákup Hendriksson som stammade från huset Heiriksstova.

  I en bouppteckning

  ...
 • Hargabröderna - en berättelse från solförmörkelsen 30 maj 1612

   

  Berättelsen om Hargabröderna skall ha utspelat sig under solförmörkelsen den 30 maj 1612.

   

  Hargabröderna

  Hargabröderna, även kallade Hargakämparna, dottersöner till Jenis i Laðangarð, bodde i Harg i ...

 • Harejakt på Færøyene

   

  Det er ”haretid” på Færøyene. Fra 2. november til 31. desember er det lovlig å skyte hare. Haren er det største viltlevende pattedyret på øyene.

   

  Opprinnelig fantes ikke hare på Færøyene, men på 1850-tallet sørget den danske jaktinteresserte

  ...
 • Gammal bosättning på Koltur

   

  Koltur heter en liten ö, norr om om Hestur, väster om Streymoy. Att namnet kan höra ihop med det engelska colt, föl, känns så riktigt när man ser öarna, som från vägen till Velbastaður. Andra säger att det står för rund fjälltopp. Se bild. (Själv jämför jag

  ...
 • Gamla bokhandeln, en kulturinstitution i Tórshavn

   

  I juli 2015 kommer Gamli bókahandilin, H.N. Jacobsens Bókahandil att fira sina 150 år med ett seminarium om ballader, färöiska kvad, i samarbete med universitetet, Føroya fróðskaparsetur.

      Bokhandel har inte bara varit en butik för böcker och

  ...
 • Fyra svenska jagare och ett passagerarfartyg fast i en fjord på Färöarna den 20 juni 1940

   

  Hur kom det sig att fyra svenska jagare togs av britterna i Skálafjørður den 20 juni 1940?

   

  Just Skálafjørður blev ramen för en historia som handlar om de svenska jagarna HMS Romulus och Remus, Puke och

  ...
 • Fredstraktaten i Kiel 1814, art. 4 i svensk översättning

   

  Öfwersättning af de Artikler uti den emellan Deras Majestäter Konungarne af Swerige och Dannemark genom befullmäktigade Ombud den 14 Januarii 1814 uti Kiel afslutna och af Deras Kongl. Majestäter sedermera ömsesidigt Ratificerade Freds-Traktat, hwilka bestämma

  ...
 • Flaggdagur, den 25 april

   

   

   

  ...
 • Finns det förkristna sakrala ortnamn på Färöarna?

   

   

   

  ...
 • Færöerne i vore dage

  Dansk Folkemindesamlings fonograf och musiketnologen Hjalmar Thuren

   

  Hjalmar Lauritz Thuren, 1873-1912, folkmusikforskare, hade i samband med sina studier av färöiska kvad- och folkvisor varit på Färöarna 1902 då han “færdedes mellem øerne i robåd, og steg over høje fjeldrygge, medførende fonografapparat på en

  ...
 • Färöiska figurer i Nordmandsdalen

   

  Omgiven av bokskogen i en stor park vid Fredensborg slot vid Hillerød på Själland står en kvinna av sten i färöisk bruddräkt från 1700-talet. Hon står överst på tredje raden i en halvcirkel vänd mot söder och där är också brudgummen och åtta andra från Färöarna.

  ...
 • Färöisk flaggfadäs, dansk eller svensk?

   

   

   

  ...
 • Färöisk dans och ballader i Norden

   

  Som många andra före mig mötte jag både det färöiska språket och dansen ombord på MS Tjaldur på resan till Tórshavn dit jag var på väg med ett studiestipendium från Färöarnas landsstyre. På båten gavs den 18 april 1964 både kedjedans och modern dans, vals och

  ...
 • Färöarnas nationalsång : Du fagraste land mitt

   

  Inledning

  av Torbjörn

  ...
 • En utställning om Färöarna 1949

   

  I Malmköping bor fackskribenten och idémakaren Olov Ånstad, idag 89 år, som 1948 tillsammans med en vän for med S/S Tjaldur till Färöarna. Efter nära tre dygns resa kom de till Tórshavn för två månaders vistelse, nyfikna på fågelbergen och på hur de drygt 30 000

  ...
 • Elefanter på Skansen i Tórshavn

   

  ELEFANTER I TÓRSHAVN,

  hur är det möjligt?

  ...

Inloggning författare, skribenter och administratorer.