Frimärke

 • Spis færøsk klipfisk - Ät färöisk klippfisk

  Uppmaning Spis færøsk klipfisk stod att läsa i färöiska poststämplar från de största posthusen från 1935 till 1975. Från början var det posthusen i Tórshavn, Klaksvík, Vágur och Tvøroyri som hade sådana stämplar, men 1962 tillkom även Vestmanna.

  Vid två

  ...
 • Nya frimärken på Färöarna 2007

   

  Fyra utgivningstillfällen gav år 2007 sammanlagt 40 nya färöiska frimärken. Märkena har teman som litteratur, folklore, internationellt samarbete, historia och natur.

   

  bild...

 • När Postverk Føroya fyllde 25 år

   

  Postverk Føroya finns inte mer. Jo, institutionen eller skall man säga funktionen finns kvar, men inte namnet. Sedan 2009 heter nu det privatiserade företaget Posta.

   

  Men jag minns en dag våren 2001 då jag tillsammans med

  ...
 • Frimärksåret 2016 på Färöarna

   

   

   

  ...
 • Frimärksåret 2015 på Färöarna

   

  Året bjöd på en hel del spännande motiv på de färöiska frimärksutgåvorna. Solförmörkelsen den 20 mars var en nyhet världen över, medan Jacobsens bokhandels 150-årsjubileum eller den färöiska flaggans 75-årsjubileum som internationellt erkänd flagga hade mer lokal

  ...
 • Frimärksåret 2014 på Färöarna

   

  2014 bjöd på 12 olika frimärksutgåvor på Färöarna med sammanlagt 19 märken, 3 block och 2 häften. Som vanligt har samtliga märkesmotiv lokal anknytning till öarna och sammantaget ger de fördjupad kunskap i ett flertal ämnen.

   

  Första

  ...
 • Frimärksåret 2013 på Färöarna

   

  Frimärksåret på Färöarna startade den 25 februari med tre utgåvor.

  Den första utgjordes av ett block med nio frimärken i valören 7 DKK och visar detaljer från den färöiska båten. Märkena är formgivna av Edward Fuglø och graverade av Martin Mörck samt tryckta

  ...
 • Frimärksåret 2010

   

  Året 2010 har bjudit på 9 olika frimärksutgåvor på Färöarna samt en utgåva med frankeringsmärken. Det sammanlagda antalet märken var 27, en tämligen normal utgivningsmängd.

   

  22 februari

  Den 22 februari utgavs märken på tre teman.

  ...
 • Frimärksåret 2009

   

  2009 var det 35:e året för utgivande av färöiska frimärken. Under året kom det ut 26 märken, vilket innebär att det totala antalet utgivna märken vid årsskiftet 2009/10 var 676. Genom dessa 676 märken

  ...
 • Frimärksåret 2008

   

  Det gavs ut 37 färöiska frimärken 2008 vid fem olika tillfällen under året. Detta får anses vara i linje med de senaste årens utgivningspolitik. Dock introducerades en nyhet i och med den sista av årets utgåvor, nämligen frankeringsmärken som man köper i automat och

  ...
 • Frimärksåret 2006 på Färöarna

  Det var en ganska traditionell mix av motiv som utgjorde 2006 års frimärksutgivning på Färöarna – lite natur, lite kultur, lite bygd, lite nyheter, lite historia och lite internationellt samarbete.

   

  Djuphavsfiskar

  Naturen representerades av 10

  ...
 • Frimärksåret 2004 på Färöarna

   

  Det är nu fara värt att Färöarna lockas att ge ut fler frimärken än behovet kräver. År 2004 kom det ut 40 märken, varav 32 i block och miniark, tydligt utformade för att appellera till samlare snarare än till den vanlige

  ...
 • Frimärksåret 2003 Färöarna

   

  Utgivningspolicyn hos Postverk Føroya har ändrats på så sätt att man börjat ge ut långa serier på ett visst tema i blockform. Under 2003 kom tre sådana block med 8-10 märken i varje, vilket gjorde att det sammanlagda antalet frimärken blev 37, förmodligen ett

  ...
 • Frimärksåret 2002

   

  Under 2002 kom det ut 15 frimärken och tre block på Färöarna. Antalet utgivningstillfällen var fyra.

   

  Vid första utgivningstillfället, 11 februari, kom ett block innehållande tre frimärken i valören 6,50. Frimärkena och den omgivande ramen

  ...
 • Frimärksåret 2001

   

  Det gångna året var ovanligt rikt på nya färöiska frimärksutgåvor. Sammanlagt kom det ut 27 märken fördelade på åtta serier och fyra utgivningstillfällen. Det sammanlagda nominalvärdet var 184 DKK.

   

  Första utgivningstillfället var den 12

  ...
 • Frimärksåret 2000 på Färöarna

   

  Återigen har det blivit dags att summera ett år i den färöiska frimärksutgivningen. Under år 2000 kom det ut 19 frimärken fördelade på sju serier och fyra utgivningstillfällen. Det sammanlagda nominalvärdet på märkena var 147 DKK.

  Det första

  ...
 • Frimärksåret 1999

   

  Detta sekels sista år och det 25:e året med färöiska frimärken har det utgivits 20 märken fördelade på sex serier. Det sammanlagda nominella värdet är 126:50 DKK. Fyra av märkena har dessutom utkommit i frimärkshäften.

   

  ...
 • Frimärksåret 1998

   

  Som traditionen bjuder kommer här en redovisning av det gångna årets frimärksutgivning på Färöarna. Sammanlagt kom det under året ut 20 frimärken fördelade på åtta serier.

   

  De första serierna kom ut den 23 februari. En serie på fyra märken

  ...
 • Frimärksåret 1997

   

  Året speglat i frimärksutgivningen

   

  Så gott som alla jordens länder har insett det stora propagandavärdet som landets frimärken har. De sprids över världen till

  ...
 • Färöiskt frimärksevent på Konstakademien i Stockholm

   

  Den 24 september 2012 utgav Färöarna två konstfrimärken. Det var ett samarbete mellan den färöiske konstnären Edward Fuglö, född 1965, och den svenske konstnären Jan Håfström, född 1937.

  Den färöiska posten, Posta, hade valt att förlägga släppet av de nya

  ...
 • Färöiska frimärken första halvåret 2011

   

  Vårterminen 2011 har inneburit två utgivningstillfällen för frimärken på Färöarna. Det första tillfället var den 21 februari, då 5 frimärken, ett häfte och ett miniark utkom. Andra tillfället var den 26 april. Då bestod utgivningen av 8

  ...
 • Färöarnas frimärksutgivning hösten 2011 och våren 2012

   

  Det har åter blivit dags att summera den senaste frimärksutgivningen på Färöarna, denna gång perioden hösten 2011 och våren 2012.

   

  Hösten 2011

  Säsongen startade den 1 september med två märken avbildande enbär (0,50 kr) respektive

  ...
 • Färöarnas frimärken hösten 2012

   

  Som traditionen bjuder koncentrerades den färöiska frimärksutgivningen andra halvåret 2012 till ett datum, den 24 september. Då utkom sammanlagt fem utgåvor.

  På temat färöiska kvad utkom ett block med sex frimärken på temat ”Regin smed”. Märkena har

  ...
 • Färöarnas frimärken 2005

   

  Utgivningspolitiken hos det färöiska postverket fortsätter på den inslagna vägen, dvs med ark innehållande 9-10 frimärken på något gemensamt tema. Detta gör att den samlade utgivningen 2005 landar på 34 frimärken , varav 22 i tre ark med 3, 9 resp 10 märken.

  ...
 • Czeslaw Slanias 100 färöiska frimärken

   

  På försommaren 2003 fick jag på ett styrelsemöte med Samfundet Sverige-Färöarna en förfrågan om jag kunde göra något på temat färöiska frimärken på Postmuseum i oktober när Nordiska dagar skulle avhållas i Stockholm. Det lovade jag att åstadkomma, men på väg hem

  ...
 • Bråda dagar på posten i Tórshavn i januari 1919

   

  Första världskriget tog slut i november 1918. Tiden efter kriget innebar dyrtider i Europa. I Danmark höjdes brevportot från 1 januari 1919. Beslutet om portohöjningen kom sent i december, vintern var sträng och sista fartyget för året från Danmark till Färöarna

  ...

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.