Mycken läsning Artiklar med tema Färöarna

Rapport från årsmöte i Samfundet Sverige-Färöarna den 16 mars 2017

 

 

 

 

RAPPORT

från ett lyckat årsmöte.

 

Årsmöte i Samfundet Sverige-Färöarna hölls den 16 mars 2017 i Peisestuen i Norska kyrkan i Stockholm.

 

Årsmötesförhandlingar

bild

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport godkändes och styrelsen återvaldes. Årsavgiften om 200 kr behölls oförändrad.

Flera av de 27 deltagande på mötet hade kommit långväga ifrån och frågan väcktes om inte medlemmarnas adresser kunde lämnas ut så att de kunde få kontakt med varandra också på andra orter än Stockholm. Styrelsen åtog sig att fundera över hur det kan göras.

Ordförande ville lyfta fram skriften Ballader och nordisk medeltid i bilder som ligger här på hemsidan och att en dansresa planeras i fastlagen 2018.

Läs mer: Rapport från årsmöte i Samfundet Sverige-Färöarna den 16 mars 2017

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

Inloggning författare, skribenter och administratorer.