Mycken läsning Artiklar med tema Färöarna

Utmaningar, möjligheter och framtidsperspektiv i Runavík och Suðuroy

 

 

 

 

Hur är läget ?

Folk, fisk och arbete på Färöarna.

 

För att styrka bärkraftig utveckling i Arktis, gjorde Nordregio på uppdrag av Nordiska ministerrådet ett forskningsprojekt om regional utveckling. Tillsammans med lokala aktörer identifierades utmaningar, möjligheter och framtidsperspektiv. I denna artikel presenterar Johanna Roto de områden som upplevs att vara de viktigaste.

 

Nordregio i uppdrag av Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för bärkraftig utveckling i Arktis arbetade med ett forskningsprojekt om framtidens regionala utveckling för Nordens Arktis : Foresight Analysis 2013-2016. Projektet syftade på att utveckla lokala utvecklingsstrategier tillsammans med lokala aktörer. En serie av workshops arrangerares i alla Nordiska länder under 2016.

På Färöarna organiserades workshops i Runavík och Suðuroy. Deltagarna i workshop fick uppdrag att identifiera utmaningar, möjligheter och framtidsperspektiv för sitt samhälle. Denna artikel presenterar de som upplevs att vara de viktigaste.

 

Läs mer: Utmaningar, möjligheter och framtidsperspektiv i Runavík och Suðuroy

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

Inloggning författare, skribenter och administratorer.