Mycken läsning Artiklar med tema Färöarna

 

I september besökte fyra färöingar Sagobygden för att studera och dra lärdom av hur vi arbetar med att levandegöra det immateriella kulturarvet i Sagobygden.

 

Med på resan var Regin Debess, Føroya Fornminnissavn; Katrin Jacobsen, Torshavns universitet; Randi Meitil, lärare och vandringsguide; Hedwig Westerlund-Kapnas, samordnar barn- och ungdomsverksamheten vid Nordens Hus.

Det immateriella kulturarvet kallas också det levande arvet. Man kan säga att det är mänsklighetens drivkraft för den kulturella mångfalden och att underhålla det immateriella kulturarvet är en garanti för fortsatt kreativitet. Det är exempelvis sedvanor, uttryck, kunskap, färdigheter som överförts från generation till generation. Det återskapas ständigt av samhällen som svar på deras omgivning, deras samspel med naturen och deras historia. Det ger dem en känsla av identitet och kontinuitet.

Läs mer om deras tankar om berättandet i Sverige och på Färöarna i denna RESERAPPORT - Studiebesök från Färöarna i Sagobygden

 

L Ä N K :
Reserapporten - Studiebesök från Färöarna i Sagobygden

 

Senast publicerade artiklar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32

Vill du veta mer om Färöarna?

Föreningens medlemmar har stor kännedom om Färöarna. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap. Fråga Samfundet Sverige-Färöarna här:

Inloggning författare, skribenter och administratorer.